• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen met een uitkering volgens Bijstand (WWB) IOAW en IOW.

Alle inwoners van de gemeente Hoogeveen kunnen gebruik maken van onze dienstverlening. Bent u inwoner van een andere gemeente, neem dan contact op met uw eigen gemeente en/of cliëntenraad.Wat doen wij?

Adviezen:

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid geeft advies aan de gemeente over zaken waar mensen met een uitkering of minimuminkomen mee te maken hebben.

Ondersteuning:

De Clientenraad geeft zelf geen ondersteuning aan mensen met een minimum inkomen.
Onder Ondersteuning vindt u instellingen in Hoogeveen die u goede ondersteuning kunnen bieden.

Tegemoetkomingen:

Veel organisaties en de gemeente hebben een mogelijkheid tot tegemoetkomingen. Onder Tegemoetkomingen vindt u een aantal adressen waar u daarvoor moet zijn.

Klachten:

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door een ambtenaar  behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen. Onder 'Klachten' vind u een aantal mogelijkheden hiervoor.
Wij vragen u om van een klacht een kopie naar de Cliëntenraad SZ te sturen. Zo krijgen wij een goed beeld van de knelpunten in de dienstverlening.

Informatie

meer nieuws