• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen met een uitkering volgens Bijstand (WWB) IOAW en IOW.Wat doen wij?

Adviezen:

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid geeft advies aan de gemeente over zaken waar mensen met een uitkering of minimuminkomen mee te maken hebben.

Ondersteuning:

De Clientenraad geeft zelf geen ondersteuning aan mensen met een minimum inkomen.
Onder Ondersteuning vindt u instellingen in Hoogeveen die u goede ondersteuning kunnen bieden.

Tegemoetkomingen:

Veel organisaties en de gemeente hebben een mogelijkheid tot tegemoetkomingen. Onder Tegemoetkomingen vindt u een aantal adressen waar u daarvoor moet zijn.

Klachten:

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door een ambtenaar  behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen. Onder 'Klachten' vind u een aantal mogelijkheden hiervoor.
Wij vragen u om van een klacht een kopie naar de Cliëntenraad SZ te sturen. Zo krijgen wij een goed beeld van de knelpunten in de dienstverlening.

Informatie

meer nieuws