• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Ongevraagde adviezen van Cliëntenraad Sociale Zekerheid

Hieronder kunt u enkele documenten bekijken met ongevraagde adviezen

Ongevraagd advies Programmabegroting.

Ongevraagd advies Volksgezondheid.

Ongevraagd advies stadsfestival.

Antwoord gemeente ongevraagd advies langdurige armoede.

Ongevraagd advies langdurige armoede,

Reactie van de gemeente mbt premie.

Antwoord gemeente procedure premie!

Antwoord vakantie adres

Ongevraagd advies Klijnsmagelden

Antwoord niet vergoede ziektekosten

Reactie Antwoord premie zie onderstaande link

Ongevraagd advies procedure premie

Ongevraagd advies mbt tegemoetkoming individuele inkomenstoeslag

ongevraagd advies mbt niet vergoede ziektekosten

Inspreken Clientenraad Soc. Zekerheid 8 december

Antwoord gemeente ongevraagd advies begrafenis

Antwoord gemeente advies ziektekosten

Ongevraagd advies ziektekosten

ongevraagd advies vaststelling vermogen

ongevraagd advies mbt klachtenprotocol

Ongevraagd advies gratis identiteitskaart

Ongevraagd advies Nieuw Hoogeveens Vervoer

Ongevraagd Advies Rechten en plichten

Vraag informatie mbt proefplaatsingen werkervaringsplekken kosten en effecten

Ongevraagd advies WSW afvaardiging

Ongevraagd  advies WMO raad en Clientenraad2015

Advies mbt familie Hoogeveen

Gezamelijk advies WMO-raad en Cliëntenraad Sociale Zekerheid

Kwijtschelding voor mensen zonder WWB

Prioriteiten stellen

Opvang kinderen in de vakantietijd

Afhandeling bij de balie

Maatschappelijke participatie

Brief aan de gemeenteraad

Brief 2e kamerverkiezingen

Matchcare