• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Aanvraag of bezwaar over uitkering = bewijzen

Bezwaar of aanvraag bij de gemeente? Bewijs het maar!
Heb jij een uitkering (aangevraagd)? Hou er dan rekening mee dat je alles wat je doet of zegt moet kunnen bewijzen. Je eigen beleving van het leven is namelijk heel anders dan wat je bij een aanvraag, een lopende uitkering of bezwaarprocedure moet bewijzen om je recht te krijgen.

Een voorbeeld: Als je een uitkering aanvraagt, duurt het minimaal 2 maanden voordat je een beslissing krijgt. In die tijd moet je ook leven en veel mensen lenen dan geld van hun vrienden of familie. Eén van de vragen die gesteld wordt door de gemeente is "waar heb je de afgelopen tijd van geleefd?". Natuurlijk heb jij dan geleefd van het geleende geld en omdat het familie/vrienden zijn gaat zo'n lening in goed vertrouwen, handje contantje.
Fout! die lening kan je dan duur komen te staan. Want als je dat niet op papier zet, kan je het niet bewijzen. En wat je niet kan bewijzen is niet verifieerbaar of controleerbaar. Dan kan de gemeente wel eens denken dat jij geld krijgt uit een zwart baantje of een verzwegen bankrekening. En wordt je aanvraag afgewezen of je lopende uitkering stopgezet. 

Maar bij deze ben je een gewaarschuwd mens.

 

Heb jij een uitkering (aangevraagd) en leen jij geld van familie/vrienden? Zet dat dan in een schriftelijke schuldbekentenis. In die bekentenis zet je: beider namen en handtekeningen, plaats en datum, het bedrag dat je leent en - heel belangrijk - een terugbetalingsverplichting. Zonder die terugbetalingsverplichting is je schuldbekentenis in het recht nog steeds niets waard. Zo'n terugbetalingsverplichting mag niet luiden "dat je het geld wel een keer terugbetaald als je daartoe in staat bent'. Nee, daarin zet je bijvoorbeeld: De lening wordt maandelijks met € 10,00 terugbetaald. Een beetje een reëel bedrag in verhouding tot de lening.

 

En bij voorkeur gaat het geleende geld van de bankrekening van die persoon naar jouw bankrekening, dan is het helemaal verifieerbaar. Laat die persoon waar je het van leent bij de transactie schrijven “lening”.

Let op: als je een uitkering aanvraagt ligt de zogenaamde bewijslast bij jou als aanvrager. Jij moet dus aantonen dat je geen geld hebt om van te leven. Als je uitkering wordt ingetrokken of teruggevorderd, ligt de bewijslast bij de gemeente. Die moet dan aantonen dat er redenen waren om jouw uitkering in te trekken of terug te vorderen.

Ja, ik weet het: het recht is keihard en veel complexer dan jouw beleving. Maar....je kan het maar beter weten.