• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Actieplan voor werk in Hoogeveen moet besparen op uitgaven door meer mensen uit de bijstand te halen

Met een specifiek actieplan wil de gemeente Hoogeveen de uitgaven voor de Participatiewet met 15 procent verlagen door zo veel mogelijk bijstandsgerechtigden te begeleiden naar een betaalde baan of dagbesteding.

Hoogeveen telt nu bijna 1300 bijstandsgerechtigden, van wie 500 personen het minimale onderwijsniveau ontberen dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk. Het college wil het aantal bijstandsgerechtigden voor 2022 terugdringen tot onder de duizend. Daarmee moet 2,6 miljoen euro bespaard worden. Tegelijkertijd wordt meer geld vrijgemaakt voor uitvoering van het actieplan, oplopend tot 562.000 euro in 2021.

‘Niet zomaar streep door de uitgaven’

Wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) spreekt van een grote uitdaging en een nieuwe impuls. ,,We halen niet zomaar een streep door onze uitgaven, maar zoeken juist naar de talenten en mogelijkheden van mensen om aan het werk te komen, en als dat vanwege een arbeidsbeperking niet lukt, in een zinvolle dagbesteding of bij een sociaal werkbedrijf. Iedereen telt mee op de arbeidsmarkt.’’

Zo komt er geld voor de opleiding van bijstandsgerechtigden en denkt de gemeente aan de invoering van ‘een extra financiële prikkel’ om het werk lonend te maken boven een uitkering. ,,Zodat mensen niet terugvallen in een uitkeringssituatie.’’ Ook vinden gesprekken plaats met scholen en ondernemers. Economische groei en een recordaantal vacatures hebben de instroom de laatste jaren beperkt, maar het blijkt nog steeds erg lastig om mensen uit de bijstand aan een baan te helpen.

Meer nazorg

Wanneer die baan wel gevonden wordt, biedt de gemeente meer nazorg. Steenbergen: ,,Soms mist een goede financiële aansluiting tussen uitkering en betaald werk, waardoor mensen het overzicht even kwijt zijn en in de problemen dreigen te raken doordat ze geen buffer hebben. Dan helpen we.’’

De extra inspanningen en ondersteuning van de gemeente zijn niet vrijblijvend. De wethouder verwacht ‘inzet en betrokkenheid van iedereen die gebruik moet maken van de Participatiewet’. ,,We willen mensen vooral motiveren door ze te wijzen op hun mogelijkheden, in de hoop dat ze weer vertrouwen krijgen.’’

Extern deskundige

De gemeente voert het actieplan zelf uit, maar laat wel een extern deskundige (Ray Geerling) over de schouder meekijken. Ook wordt de cliëntenraad bij het proces betrokken. Eind 2022 hoopt de gemeente Hoogeveen 3,5 miljoen te kunnen besparen op de uitgaven van de Participatie, terwijl dan voor ondersteuning en begeleiding van bijstandsgerechtigden 750.000 euro beschikbaar moet zijn.

 

Bron: DVHN. 19-03-2019

https://www.dvhn.nl/drenthe/Actieplan-voor-werk-in-Hoogeveen-moet-besparen-op-uitgaven-door-meer-mensen-uit-de-bijstand-te-halen-24283512.html