• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Advocaatkosten met een bijstanduitkering

Advocaatkosten met een bijstanduitkering.

Wanneer je met een bijstandsuitkering (miniuminkomen) een advocaat inschakelt, heb je recht op gratis rechtshulp. De advocaat kan dan een Toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze toevoeging is de betaling vanuit het Rijk voor de advocaatkosten. Een advocaat stuurt ook een rekening voor ‘de eigen bijdrage’. Voor die eigen bijdrage kan je bijzondere bijstand aanvragen. In de meeste gemeenten moet je dan wel een verwijzing hebben van het Juridisch Loket. Die verwijzing krijg je door bij het Juridisch Loket te vertellen dat je een advocaat nodig hebt om je recht te halen. Doe de verwijzing van het Juridisch Loket en de rekening van de advocaat bij de aanvraag voor bijzondere bijstand. Als je in beroep gaat bij de Rechtbank moet je griffierechten betalen. Sommige advocaten schieten die griffierechten voor. Ook de griffierechten kan je vergoed krijgen via de bijzondere bijstand.