• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Bezuiniging op minima in Hoogeveen geschrapt:

 'Maatschappelijke gevolgen voor
deze kwetsbare groep te groot'


22-4-2021 DVHN


Harald Buit
• De bezuiniging op het inkomen van minima in Hoogeveen is van tafel. Een meerderheid
van de gemeenteraad vindt de maatschappelijke gevolgen voor deze kwetsbare groep te
groot.
Snijden in de individuele inkomenstoeslag voor een grote groep mensen die het financieel al erg
moeilijk heeft is te zwaar, oordeelden ChristenUnie, CDA, PvdA, SP en Lijst Van Hien.
Deze partijen dienden donderdagavond een gewijzigd voorstel in, zonder bezuiniging op de
minima. Het kreeg steun van Gemeentebelangen. De SGP ging ‘uit mededogen’ akkoord.
Gat van ruim een ton
In totaal wilde de gemeente ruim 1 miljoen euro op het sociaal domein bezuinigen. Dat wordt nu
913.000 euro. Door de bezuiniging op de minima niet door te voeren schiet de gemeente een gat
in het huishoudboekje van ruim 107.000 euro.
Daar is geen dekking voor. Later moet de gemeente daar nog een oplossing voor vinden. Deze
onzekerheid was voor D66 en VVD reden om tegen het amendement te stemmen.
‘Zwabberbeleid’
D66-Fractievoorzitter Marin Rutgers had zorgen over de koers van de raad. ,,Het lijkt op
zwabberbeleid. We zijn aan onze eigen stoelpoten aan het zagen.’’
Ze doelde op het rapport Schone Lei, waarin de raad financieel orde op zaken wil stellen.
Hoogeveen moet uit het financiële dal klauteren en weer ‘vet op de botten krijgen’. Maar niet alle
voorgestelde bezuinigingen zijn realistisch, meent een aantal partijen. Daarom is nu een nieuw
besluit genomen voor kwetsbare inwoners.
‘Onverstandig’
De SP wilde dat het totale bezuinigingspakket voor het sociaal domein werd geschrapt. Dat zou
een gat van 1 miljoen euro opleveren in de begroting. Andere partijen noemden dat onverstandig.

 

Bron: DVHN