• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Bezwaar maken als je geen uitkering krijgt

Bezwaar maken als je geen uitkering krijgt

Op het moment dat je een uitkering aanvraagt, start er al een juridische procedure. Als aanvrager moet je aantonen dat je recht hebt op een bijstandsuitkering. Daarom moet je alle gegevens inleveren waar de gemeente om vraagt. Als jouw aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen, of buiten behandeling wordt gesteld dan kan je daartegen bezwaar maken.

 

Er zijn heel veel regels over het maken van bezwaar. Zo moet je binnen 6 weken bezwaar maken, anders wordt je bezwaar niet behandeld (niet-ontvankelijk verklaard). Ook over het aanleveren van bewijs in bezwaar zijn veel regels.

 

Je aanvraag voor een uitkering kan:
a. buiten behandeling worden gesteld, omdat je niet op tijd je gegevens hebt ingeleverd of
b. worden afgewezen, omdat je onvoldoende inlichtingen hebt verschaft.

 

Zowel bij a) als bij b) krijg je geen uitkering, maar voor je bezwaar is het een heel groot verschil!

 

a) Bezwaar indienen tegen een beslissing tot buiten behandeling stelling van je aanvraag is lastig, want in bezwaar kan je dan niet meer de ontbrekende gegevens inleveren.
De enige vraag die dan in bezwaar kan worden beantwoord is of jij je gegevens heb ingeleverd vóór de datum die de gemeente jou had gegeven.
Soms is het mogelijk om te stellen dat de gegevens die zijn gevraagd, niet relevant waren voor het bepalen van het recht op uitkering.

Bij een bezwaar tegen een buiten behandelingstelling gaat het dus niet om de vraag of jij recht hebt op een uitkering, het gaat er alleen maar om of jij alles op tijd hebt ingeleverd! Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht.

 

b) Bezwaar indienen tegen een afwijzing op grond van schending van je inlichtingenplicht is gunstiger, want je kan dan nog tot en met de hoorzittingdatum met de ontbrekende gegevens komen. Deze moeten door de gemeente dan worden meegenomen in hun beslissing op je bezwaar.
Voor de in te leveren gegevens of informatie zijn veel bewijsregels, zoals voor schuldovereenkomsten en verklaringen van vrienden of familie dat ze jou geld hebben geleend of die verklaren dat je op een bepaald adres woont.

 

Is jouw uitkering onterecht afgewezen of beëindigd? Vraag dan mijn gratis en deskundige hulp bij het indienen van je bezwaar. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring, dus ik heb alle situaties wel zo’n beetje voorbij zien komen. Voor meer informatie, raadpleeg de website: www.bezwaarbijgemeente.nl

 

Neem niet het risico om in je eentje bezwaar te maken of met behulp van een goed bedoelende maatschappelijk werker of buurman. Zij zijn geen jurist en hebben geen (of te weinig) verstand van de Wet werk en bijstand/Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht, de rechtspraak en het gemeentelijk beleid. Een aanvraag voor bijstand gaat meestal over maanden uitkering, als je die niet krijgt, kunnen schulden flink oplopen.