• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Bijstandsuitkering en inlichtingenplicht

Moet ik de gemeente informatie geven als ze daar om vragen? Ja, ja, ja, ja.
Met een bijstandsuitkering heb je de inlichtingenverplichting, deze staat in de Wet werk en bijstand. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, gelden er diverse verplichtingen, zoals de arbeidsverplichting, inlichtingenverplichting en medewerkingsverplichting.

De inlichtingenplicht houdt in dat je alle informatie die van belang is voor je uitkering moet meedelen aan de gemeente. Dus in beginsel moet je alles inleveren wat aan je gevraagd wordt door de gemeente.

De gemeente mag alleen relevante informatie vragen. Maar wat is dat, relevante informatie? Dat is iets wat de gemeente als eerste bepaalt. Als zij de informatie noodzakelijk vinden, moet jij het leveren. Dit kan alles zijn wat relevant is voor je uitkering, zoals: als je geld verdient, je kind studiefinanciering ontvangt of een bijbaantje heeft, als je gaat verhuizen/samenwonen of op vakantie naar het buitenland gaat, bankafschriften van jou of een partner/ander.

Maar wist je dat je ook moet melden dat je een langere tijd (een week/weken) bij een vriendin in een andere gemeente logeert of je je moeder verzorgt en je daarom vaak bij haar verblijft? Je kan namelijk in de problemen komen als de gemeente je uitnodigt voor gesprekken, maar je vervolgens niet verschijnt of onduidelijkheid ontstaat over je woonsituatie, dat de gemeente bijvoorbeeld denkt dat je bij die vriendin of je moeder woont. Je uitkering kan dan tijdelijk of permanent worden stopgezet. 

Als je een langere tijd van huis bent, zorg er dan ook voor dat iemand je post opent en belangrijke berichten aan je doorgeeft. Dit is verplicht volgens de rechtspraak. Ook afhaalberichten van aangetekende post moet je niet negeren. Ga die brief afhalen en lees hem! Doe je dat niet en kom je in de problemen, dan is het jou te verwijten en verlies je je rechtszaak.

Als je twijfelt of je informatie aan de gemeente moet meedelen, neem dan contact met ze op. Bij mij mag je overigens ook altijd vragen stellen over je uitkering. (dat doen anderen ook ;)

De meeste gemeenten hebben een speciaal formulier om informatie door te geven. Ze noemen het bijvoorbeeld, inlichtingenformulier, rechtmatigheidsformulier of wijzigingsformulier. Gebruik dit formulier voor het doorgeven van inlichtingen of schrijf het in een eigen brief -met datum erop en handtekening. Vergeet niet om een kopie te maken voor jezelf. Dan kan je dit later als 'bewijs' gebruiken als er een misverstand ontstaat.
 

Natuurlijk kan het voorkomen dat een gemeente vraagt om informatie die niet relevant is. Maar geef het ze alsjeblieft wel, want als je het niet doet wordt je uitkering stopgezet, moet je bezwaar indienen en ben je maanden en torenhoge schulden verder voordat het een keer wordt rechtgezet. De kortste weg is dus: GEEF DE GEVRAAGDE INFORMATIE!

Bijstandsuitkering en medewerkingsverplichting

Met een uitkering heb je veel verplichtingen, een daarvan is de medewerkingsverplichting. Dit geldt bijvoorbeeld als de gemeente een huisbezoek wil afleggen, maar ook voor het meewerken aan gesprekken en afspraken.

Als je niet meewerkt kan je uitkering stopgezet worden. Meestal eerst tijdelijk, door een opschorting van je uitkering. Je krijgt hierover een brief met een uitnodiging om ‘je verzuim’ te herstellen. Als je een tweede keer niet meewerkt kan je uitkering definitief worden stopgezet.

Voorheen was dit alleen maar op het gebied van meewerken aan een huisbezoek of inlichtingen geven. Maar sinds 1 juli 2013 is de Wet werk en bijstand nog strenger geworden en moet je ook meewerken aan een gesprek over werk, een traject, of je kansen op werk (werkmogelijkheden etc). Als je daarom niet komt op een gesprek over werk, kan je uitkering ook worden opgeschort en vervolgens stopgezet.

Wat ook altijd erg belangrijk is, is om je post goed in de gaten te houden. Check je post elke dag, open de brief, zodat je geen afspraak mist. Soms wordt je zelfs voor een afspraak voor de volgende dag uitgenodigd en als je het mist, loopt je uitkering gevaar.

Als jij langere tijd van huis bent, wordt je geacht om toch je kennis te nemen van je post. Het openen en kennis nemen van je post behoort tot jouw verantwoordelijkheid volgens het recht.

Ga jij een paar dagen of langere tijd weg?
1. Zorg dat de gemeente op de hoogte is van je vakantie of afwezigheid.

2. Laat iemand anders jouw post openen en lezen. Als het belangrijk is laat ze dit dan meteen aan je doorgeven, zodat je geen afspraken mist. Een afspraak kan je natuurlijk met een goede reden afzeggen, maar zonder bericht van verhindering loop je een groot risico.