• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Bijstandsuitkering en medewerkingsverplichting

Bijstandsuitkering en medewerkingsverplichting

Met een uitkering heb je veel verplichtingen, één daarvan is de medewerkingsverplichting. Je moet bijvoorbeeld meewerken als de gemeente een huisbezoek wil afleggen en je bent verplicht om te verschijnen op gesprekken en afspraken bij de gemeente, je werkcoach, een banenmarkt etc.

 

Als je niet meewerkt kan je uitkering stopgezet worden. Meestal gebeurt dit eerst tijdelijk, door een opschorting van je uitkering. Je krijgt hierover een brief met een uitnodiging om ‘je verzuim’ te herstellen. Als je een tweede keer niet meewerkt kan je uitkering definitief worden stopgezet.

 

Voorheen kon je uitkering alleen definitief worden stopgezet als je niet meewerkte aan een huisbezoek of als je onvoldoende inlichtingen gaf. Maar sinds 1 juli 2013 is de Wet werk en bijstand nog strenger geworden en moet je ook meewerken aan (een gesprek over) werk, een traject, je kansen op werk (werkmogelijkheden etc). Pas dus op: want als je niet verschijnt bij een gesprek over werk, kan je uitkering worden opgeschort en vervolgens stopgezet.

 

Wat ook altijd erg belangrijk is, is om je post goed in de gaten te houden. Check je post elke dag, open de brief, zodat je geen afspraak mist. Soms wordt je zelfs voor een afspraak voor de volgende dag uitgenodigd en als je het mist, loopt je uitkering gevaar.

 

Als jij langere tijd van huis bent, wordt je geacht om toch je kennis te nemen van je post. Het openen en kennis nemen van je post behoort tot jouw verantwoordelijkheid volgens het recht. Dus dan moet je een vriend inschakelen om jouw post te lezen en belangrijke zaken aan je door te geven.

 

Ga jij een paar dagen of langere tijd weg?
1. Zorg dat de gemeente op de hoogte is van je vakantie of afwezigheid.

2. Laat iemand anders jouw post openen en lezen. Als het belangrijk is laat ze dit dan meteen aan je doorgeven, zodat je geen afspraken mist. Een afspraak kan je natuurlijk met een goede reden afzeggen, maar zonder bericht dat je niet komt loopt je uitkering een groot risico.