• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Boete op een uitkering

Boete op een uitkering: nieuwe rechtspraak is gunstig voor je bezwaar

Sinds 1 januari 2013 kan je een boete krijgen van de gemeente als je een bijstandsuitkering hebt. Dit moet je niet verwarren met een verlaging van je een uitkering, ook wel maatregel genoemd. Een maatregel krijg je na een bepaalde gedraging, je bent bijvoorbeeld niet op een werkgesprek verschenen.

 

Een boete kan je krijgen als je onvoldoende informatie hebt gegeven aan de gemeente, je schendt dan je inlichtingenplicht. Als je de inlichtingenplicht hebt geschonden, bijvoorbeeld omdat je je verdiensten uit werk niet hebt opgegeven, leidt vaak tot een terugvordering van de uitkering die je onterecht hebt gekregen. De gemeente vordert dan de uitkering terug en kan daar bovenop nog een boete opleggen.

 

Tot voor kort was de boete altijd net zo hoog als de vordering, omdat je onterecht uitkering had gekregen. Nu is er onlangs een uitspraak gedaan door de hoogste rechter voor uitkeringszaken, de Centrale Raad van Beroep. De Raad heeft bepaald dat er moet worden gekeken of de boete wel evenredig is in verhouding tot de schuld die jij hebt gehad in het geheel.

 

Als er sprake is van opzet, krijg je 100% van de vordering als boete opgelegd. Bij grove schuld wordt de boete 75% van de vordering, Bij het ontbreken van opzet of grove schuld 50% van de vordering, en bij verminderde verwijtbaarheid 25%.

Ook was er altijd een minimale boete van € 150,-. De minimale boete vervalt ook.

 

Overigens is het wel zo, dat als je helemaal niets kan worden verweten, dat er dan geen boete wordt opgelegd. Maar ja, die situatie heb ik nog niet zo vaak gezien.

 

Deze nieuwe uitspraak betekent dat bezwaar maken tegen een boete nu heel zinvol is. Overigens moet je dan ook altijd bezwaar maken tegen die terugvordering, dan heb je nog meer kans om je bezwaar te winnen.