• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

buiten behandeling gesteld of schending van de inlichtingenplicht

Is jouw uitkeringsaanvraag buiten behandeling gesteld of afgewezen wegens schending van de inlichtingenplicht door de gemeente?

Nadat je een aanvraag voor een bijstandsuitkering hebt ingediend kan de uitkering worden toegekend of niet. Wordt jouw uitkering niet toegekend dan zijn er verschillende redenen voor de afwijzing mogelijk. De zogenaamde afwijzingsgrond staat altijd in de beslissing genoemd.

 

Je aanvraag kan o.a. buiten behandeling worden gesteld of afgewezen op grond van schending van de inlichtingenplicht. Dit kan overigens ook bij een aanvraag voor bijzondere bijstand. Alhoewel je in beide gevallen geen uitkering krijgt, zit er juridisch een groot verschil tussen de afwijzing en buiten behandeling stelling, zeker als je bezwaar gaat maken.

 

Buiten behandeling stellen betekent dat je niet voldoende gegevens hebt ingeleverd bij de gemeente of dat je ze niet op tijd hebt ingeleverd. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de gemeente in dat geval de aanvraag verkort mag ‘afwijzen’, ze hoeven de aanvraag dan niet inhoudelijk te behandelen. Dit betekent dat ze alleen maar kijken of je voldoende papieren en informatie hebt gegeven en niet of je recht hebt op een uitkering.

 

De buitenbehandelingstelling heeft wel een voorwaarde voor de gemeente. De gemeente moet jou eerst (minimaal) 1 maal een herstelmogelijkheid bieden. Dit doen ze meestal door een brief te schrijven waarin staat dat je voor X-datum bepaalde concreet genoemde gegevens moet inleveren. In mijn ervaring zijn er (kleinere) gemeenten die mensen wel 3 of 4 herstelkansen bieden, maar bij andere (vaak de grotere) gemeenten krijg je echt maar 1 kans. Ook als je bijvoorbeeld verkeerd gelezen hebt, is het einde verhaal!

 

Wanneer je bezwaar maakt tegen de buitenbehandelingstelling van je aanvraag kan je niet ingaan op de vraag of je al dan niet recht hebt op een uitkering. Je kan alleen maar ingaan op de vraag of jij de gegevens volledig en op tijd hebt ingeleverd. Het is dan ook altijd erg belangrijk dat je op tijd je gegevens inlevert, dan wel schriftelijk om uitstel vraagt en niet te vergeten: dat je alles kan bewijzen! Vraag daarom altijd naar een ontvangstbevestiging of stuur gegevens aangetekend op en maak kopieën voor jezelf van alles wat je inlevert.

 

Wanneer jouw uitkeringsaanvraag wordt afgewezen op grond van schending van de inlichtingenplicht heb je veel meer mogelijkheden als je bezwaar maakt. Je mag namelijk de ontbrekende gegevens in de bezwaarprocedure nog inleveren, zelfs tot en met de hoorzitting. Helaas weten veel mensen dit niet, dus zegt het voort!