• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Cliëntenraad in actie voor oplossing Kindgebonden Budget problemen

Een aantal mensen in de bijstand en mensen met een laag inkomen dreigen in ernstige problemen te komen wanneer hun kinderen 18 jaar worden en deze kinderen nog scholier zijn. Kern van het probleem is dat de tegemoetkoming van scholieren dermate laag is dat de ouders moeten bijspringen. Ouders met een laag inkomen of minima kunnen dat niet.  De zaak is dermate nijpend dat de Cliëntenraad heeft besloten de landelijke overheid aan te schrijven. Ook de Nationale Ombudsman, de Landelijke Cliëntenraad en de Vakbonden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van deze problematiek.

Hieronder treft u de brief aan.

Van de jurist Evelien Meester van Stimulansz kregen wij nog de volgende toelichting:

De wetgever heeft de keuze gemaakt om met ingang van 2015 de kosten voor de kinderen niet meer vanuit de bijstand te betalen, maar vanuit de Belastingdienst. Het doel daarvan is dat het voor de meeste alleenstaande ouders daardoor aantrekkelijker wordt om te gaan werken. Regelingen die voor één groep aantrekkelijker worden, kunnen soms voor een andere groep nadeliger uitpakken. En dat gebeurt hier ook. Alleenstaande ouders in de bijstand krijgen het in een aantal situaties moeilijker, bijvoorbeeld als ze voor de Belastingdienst geen alleenstaande ouder zijn of als het jongste kind 18 jaar wordt. Voor die laatste groep had een aantal gemeenten voorheen een speciale regeling zodat de norm alleenstaande ouder nog wat langer doorliep. Nu SZW de verantwoordelijkheid voor deze groep bij de Belastingdienst heeft gelegd hebben gemeenten deze regeling afgeschaft.

De minister heeft gezegd dat gemeenten in sommige gevallen bijzondere bijstand kunnen verlenen of de norm kunnen verhogen (individualiseren) voor alleenstaande ouders. Dat mag echter alleen in zeer bijzondere omstandigheden, niet standaard. Wanneer de gemeente de omstandigheden zeer bijzonder vindt, kan alleen zij bepalen. Daarbij spelen veel vragen, zoals: kan de vader bijdragen? Kunnen de kinderen een bijbaantje nemen? Kan de ouder in deeltijd gaan werken (inkomstenvrijlating)? Hoe hoog zijn de vaste lasten? Allemaal aspecten die meespelen bij de vraag wat ze hiermee gaan doen.

Met andere woorden, het enige dat wij eigenlijk kunnen zeggen is:

  • De verantwoordelijkheid voor kinderen is weggehaald bij de gemeente.
  • De gemeente heeft geen middelen gekregen om alleenstaanden met kinderen van 18-21 te ondersteunen.
  • In bijzondere gevallen kan wel iets worden verstrekt, maar dat is aan de gemeente. De meeste gemeenten zijn daar erg terughoudend in, omdat ze geen middelen en geen verantwoordelijkheid hebben gekregen hiervoor.

UPDATE

Inmiddels heeft onze actie geleid tot een artikel in het Dagblad van het Noorden