• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

De Tegenprestatie uit de Participatiewet 2015

De Tegenprestatie uit de Participatiewet 2015

Als je een bijstandsuitkering hebt, wordt er van je verwacht dat je een tegenprestatie levert. Een tegenprestatie houdt in dat je wat nuttigs doet voor de samenleving. Als je hiertoe medisch niet in staat bent, dan zou je geen tegenprestatie hoeven leveren. Een tegenprestatie lever je 20 uur per week of naar vermogen. Kan je geen 20 uur per week werken, dan zal medisch worden vastgesteld hoeveel uur je dan kan werken. Medische beperkingen zullen altijd wel moeten worden aangetoond. Bewaar daarom altijd al je medische papieren van huisarts, specialist, psycholoog etc.

De tegenprestatie kan bestaan uit: vrijwilligerswerk, mantelzorg, leren van de Nederlandse taal, aanpakken van schulden of persoonlijke problemen.

De tegenprestatie spreek je af met je contactpersoon van de gemeente. Je krijgt er meestal niets extra’s voor betaald. Alleen in sommige gemeenten krijg je een (kleine) vergoeding. Je kan zelf ook een voorstel doen voor de tegenprestatie.

Als je niet meewerkt aan de tegenprestatie kan dit gevolgen hebben voor je uitkering (verlaging of stopzetting).