• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

DVHN: Snoeiharde brief Cliëntenraad aan college over bezuinigingen voor minima in Hoogeveen: 'Wat hebben de meest kwetsbare inwoners misdaan om zo door u gestraft te worden?'

Snoeiharde brief Cliëntenraad aan college over
bezuinigingen voor minima in Hoogeveen:
'Wat hebben de meest kwetsbare inwoners
misdaan om zo door u gestraft te worden?'


Harald Buit •19 maart 2021


4-5 minuten
De Cliëntenraad in Hoogeveen heeft de gemeente een snoeiharde brief gestuurd over nieuwe
bezuinigingen voor kwetsbare inwoners. De belangenorganisatie noemt de voorstellen
‘onverantwoord en onethisch’.
De Cliëntenraad Sociale Zekerheid, die opkomt voor de belangen van mensen met een
minimuminkomen of bijstandsuitkering, reageert op voorstellen om dit jaar voor 1 miljoen euro te
snijden in het sociaal domein. De gemeenteraad buigt zich daar donderdag over.
‘Potje gemaakt van zorgplicht’
,,Wat hebben de meest kwetsbare inwoners van Hoogeveen misdaan om zo door u gestraft te
worden?’’, sneert voorzitter Bert Bouwmeester van de Cliëntenraad naar het college. ,,Er wordt
een potje gemaakt van de gemeentelijke zorgplicht.’’
De Cliëntenraad vertegenwoordigt zo’n 1200 gezinnen in Hoogeveen. Door een stapeling van
bezuinigingen zijn die er volgens Bouwmeester vaak al 1000 euro op achteruit gegaan. ,,Dit wordt
nu alleen maar erger’’, schrijft Bouwmeester.
‘Schokkend’
De belangenorganisatie vindt dat de gemeente niet open staat voor de noden van arme, zieke en
gehandicapte inwoners. Ze krijgen volgens de voorzitter ‘een trap na.’ ,,Het gebrek aan respect en
betrokkenheid noemen wij schokkend.’’
De Cliëntenraad torpedeert de bezuinigingsvoorstellen op de bijzondere bijstand en het verhogen
van de eigen draagkracht. ,,De schuldenproblematiek wordt alleen maar groter’’, verwacht
Bouwmeester. ,,Als gevolg van meer stress zullen mensen een groter beroep moeten doen op de
welzijns- en de gezondheidszorg.’’
Stoeptegels
De Cliëntenraad adviseert het college naar andere posten te kijken waarop bezuinigd kan worden,
zoals lantaarnpalen en stoeptegels. Het overleg met het college is tot eind april opgeschort. ,,Er
wordt geen enkel perspectief geboden.’’
De stevige kritiek geldt echter ook de raad, die een zakencollege heeft aangesteld om Hoogeveen
financieel weer op de rit te krijgen. Bouwmeester: ,,Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk, maar
de politiek neemt besluiten waar onze achterban niets aan heeft. Wat hebben deze gezinnen aan
minder bezuinigingen op kunstencentrum Scala of een lagere stijging van de ozb?’’
Toon
Burgemeester en wethouders ergeren zich aan de toon op waarop de Cliëntenraad zijn
ongenoegen uit. ,,Die past niet past in een officieel advies van uw raad’’, schrijft het college. ,,We
zijn met deze reactie van u helaas niet geholpen.’’
De maatschappelijke onvrede de bezuinigingsvoorstellen is echter breder. Ook de Adviesraad
Sociaal Domein Hoogeveen uit stevige kritiek.
‘Geen visie’
,,Het foute in deze manier van bezuinigen’’, schrijft de Adviesraad, ‘’is dat er geen visie aan ten
grondslag ligt. De citroen is uitgeperst en de schil is door de shredder gehaald. Wat overblijft is
heel zuur en onaangenaam.’’
De Adviesraad vindt het onverteerbaar dat Hoogeveen wachtlijsten in de Jeugdzorg toestaat. ,,Alle
kinderen en jongeren van Hoogeveen moeten tijdig de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig
hebben.’’ 8,5 miljoen
De komende vier jaar wil Hoogeveen in totaal 8,5 miljoen euro korten op de sociale kant van het
gemeentelijk beleid. De bezuiniging voor dit jaar bedraagt 1,5 miljoen euro, zo heeft de
gemeenteraad vastgesteld.
Het college komt echter niet verder dan 1 miljoen euro. Volgens B en W leveren veel
bezuinigingsmaatregelen niet direct geld op of zijn ze onverstandig. Het gat in de begroting van
500.000 euro denkt de gemeente te kunnen dichten met extra geld van het Rijk voor het sociale
beleid.

Bron: artikel dvhn 19-3-2021