• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Geld lenen met een een bijstandsuitkering

Geld lenen met een (aanvraag voor) een bijstandsuitkering:

Als je een uitkering hebt of die hebt aangevraagd moet je altijd kunnen aantonen hoe je aan geld komt of hoe je je rekeningen hebt betaald. Het kan zijn dat je daarvoor geld hebt geleend. Wanneer je geld leent van een bank wordt er altijd een leenovereenkomst getekend en kan je alles aantonen bij de gemeente. Maar als je geld leent van familie of vrienden gaat dit vaak ‘op basis van vertrouwen’ en wordt het niet op papier gezet. Dit kan je uitkering behoorlijk in gevaar brengen.

 

Daarom mijn advies om een lening van familie of vrienden altijd op papier te zetten, zodat je de herkomst van het gekregen geld kan bewijzen. Zet de lening daarom in een leenovereenkomst.

 

Aan zo’n leenovereenkomst van familie en vrienden worden door de rechtspraak wel strenge eisen gesteld.

In de leenovereenkomst zet je:
- beider namen en handtekeningen,
- plaats en datum,
- het bedrag dat je leent en - heel belangrijk -
- een terugbetalingsverplichting. Zonder die terugbetalingsverplichting is je leenovereenkomst in het recht nog steeds niets waard. Zo'n terugbetalingsverplichting mag niet luiden "dat je het geld wel een keer terugbetaald als je daartoe in staat bent'. Nee, daarin zet je bijvoorbeeld: “De lening wordt maandelijks vanaf 1 februari 2015 met € 10,00 terugbetaald”. Het moet dan een reëel bedrag zijn in verhouding tot je uitkering en de hoogte van de lening.

 

Laat het geleende geld naar jouw bankrekening overmaken door de persoon van wie je het leent, dan is het helemaal verifieerbaar. Laat die persoon waar je het van leent bij de transactie schrijven “lening”.

Let op: dit geldt dus ook, of juist, als je een uitkering hebt aangevraagd. Veel mensen lenen dan geld, omdat het minimaal 2 maanden duurt voordat je een beslissing krijgt. Maar één van de vragen die gesteld wordt door de gemeente is "waar heb je de afgelopen tijd van geleefd en kan je dit bewijzen?".Als je geld contant leent, kan je het later niet bewijzen. En wat je niet kan bewijzen is niet verifieerbaar of controleerbaar. Dan kan de gemeente wel eens denken dat jij geld krijgt uit een zwart baantje of een verzwegen bankrekening. En wordt je aanvraag afgewezen of je lopende uitkering stopgezet.