• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Gemeente Hoogeveen moet participatiewerkers alsnog premie betalen

 

geld

De gemeente Hoogeveen heeft 3 ton gereserveerd om werkers in een re-integratietraject alsnog premie te betalen. Een en ander is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak.

 

Iedereen die in de periode van 2012 tot en met 2014 formeel op een participatieplaats heeft gewerkt krijgt een premie uitbetaald. Bij wet is bepaald dat de gemeente voor het verrichten van onbetaalde arbeid op een participatieplaats een premie dient te betalen. Dit is in de betreffende periode niet gebeurd. Volgens wethouder Bert Otten komt dat door het verkeerd interpreteren van de wet.

Om de premie alsnog te kunnen uitkeren heeft de gemeente 300.000 euro gereserveerd.

Inwoners van Hoogeveen die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014 bijstandsgerechtigd waren en in opdracht van de gemeente participatiewerkzaamheden hebben verricht kunnen alsnog een premie hiervoor aanvragen. In deze periode was de Verordening re-integratie en participatie 2012 van kracht.

De rechter oordeelde anders

Volgens deze verordening was het mogelijk dat iemand met een bijstandsuitkering door de gemeente tijdelijk op een zogeheten ‘participatieplaats’ werd geplaatst. De participatieplaats was dan een onderdeel van het re-integratieplan van de betreffende werkzoekende. Volgens de gemeente stond hier geen verdere financiële tegemoetkoming (premie) tegenover, maar de rechter oordeelde anders.

Gevolg is dat alsnog premie wordt uitbetaald voor de re-integratieactiviteiten die op een participatieplaats zijn uitgevoerd. De premie bedraagt 1 euro voor elk uur dat er op een participatieplaats is gewerkt. De premie bedraagt maximaal 95 euro per maand en maximaal 764 euro per jaar. Wie recht denkt te hebben op de premie moet zelf aan de bel trekken en een aanvraag doen bij Het Werkplein.

De gemeente gaat over tot ambtshalve verstrekking. Mensen hoeven de premie dus niet meer zelf aan te vragen.

Vrijwilligerswerk geeft geen recht op de premie

Volgens wethouder Otten hebben inmiddels ongeveer 100 participatiewerkers dat gedaan. De werkelijke groep is groter: 378 personen. De gemeente benadrukt dat de premie alleen geldt voor onbetaald werk dat is verricht op een participatieplaats, in opdracht van de gemeente Hoogeveen . Vrijwilligerswerk geeft geen recht op de premie.

 

Bron: DVHN 20-09-2017.

http://www.dvhn.nl/drenthe/Hoogeveen-moet-participatiewerkers-alsnog-premie-betalen-22509811.html