• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

hoorzitting bij de gemeente over je bezwaar

Bezwaar maken bij de gemeente over je uitkering; wat gebeurt er op een hoorzitting?
Als je bezwaar hebt gemaakt bij de gemeente over je bijstandsuitkering kunnen er globaal 2 dingen gebeuren.

 

1. Ofwel ziet de secretaris van de bezwaarcommissie direct dat er een onjuist besluit is genomen door Werk en Inkomen (Sociale Dienst). Het besluit zal dan worden ingetrokken en eventuele gevolgen ongedaan worden gemaakt. Daarmee eindigt je bezwaar.

 

2. Je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting.

 

Een gemeente kan zelf bepalen hoe ze bezwaren behandelen. Sommige gemeenten laten de bezwaren alleen door ambtenaren beoordelen, dan vindt de hoorzitting alleen plaats met een ambtenaar van de gemeente. Andere gemeenten laten zich adviseren door een bezwaarschriftencommissie. Soms is er ook een gemengde behandeling van bezwaren: de 'gewichtige' onderwerpen worden dan door een bezwaarcommissie geadviseerd, de ‘lichtere’ onderwerpen door alleen de secretaris.

 

Het doel van een hoorzitting is het horen van jou als bezwaarmaker. Op een hoorzitting bij een bezwaarcommissie wordt ook de gemeente gehoord over het besluit. Er zal dan een vertegenwoordiger van de gemeente op de hoorzitting zijn die verteld waarom het besluit is genome. Deze vertegenwoordiger is meestal een ambtenaar van de afdeling Werk en Inkomen.

 

De bezwaarcommissie bestaat uit doorgaans uit één voorzitter en twee leden. Ze worden geholpen door een secretaris (een ambtenaar van de gemeente) die het verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie maakt. De leden van een commissie zijn geen ambtenaar van de gemeente, ze zijn onafhankelijk en hebben op deze functie moeten solliciteren. Vaak zijn ze jurist of ambtenaar bij een andere gemeente, provincie of ministerie of soms hebben ze een geheel andere functie.

 

De bezwaarcommissie is een onafhankelijke commissie, staat los van de gemeente en geeft een advies over het bezwaar aan de gemeente. De gemeente is vrij om dit advies op te volgen of niet. In praktijk wordt 99% van de adviezen van de commissie overgenomen door de gemeente. De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing op bezwaar. Daarin staat of je gelijk krijgt of niet en waarom.

 

De voorzitter van de commissie zal de hoorzitting leiden en moet de orde bewaken. Per bezwaarzaak staat 20 tot 30 minuten gepland. In kleine gemeenten is een hoorzitting van de bezwaarcommissie vaak ’s avonds, in de grotere gemeenten vaak overdag. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis.

 

De voorzitter zal als eerste de commissie en iedereen die aanwezig is voorstellen. Tevens wordt verteld hoe de hoorzitting zal verlopen en dat de commissie alle stukken die relevant zijn hebben gelezen en een advies zal uitbrengen aan de gemeente over je bezwaar.

 

Jij als bezwaarmaker (of je gemachtigde) mag altijd als eerste het bezwaar toelichten. Daarna licht de vertegenwoordiger van de gemeente het besluit toe. Vervolgens kan de commissie vragen stellen aan jou of aan de vertegenwoordiger van de gemeente. Als bezwaarmaker krijg je altijd het laatste woord om nog te reageren.

 

De bezwaarprocedure is echt een juridische procedure. Alles wat je zegt of meent moet bewezen worden, dus je moet echt met verklaringen van getuigen, huisarts of andere bewijsstukken komen. Als je een gemachtigde hebt (jurist of advocaat) zal die vooral het juridische aspect benadrukken, jij als bezwaarmaker kan juist weer meer de feiten of de gebeurtenissen toelichten, omdat je daar zelf bij bent geweest.

 

Na de hoorzitting beraadslaagt de commissie, zonder de bezwaarmaker en gemeentevertegenwoordiger, over het bezwaar. Het advies van de commissie gaat naar de gemeente en het definitieve besluit van de gemeente wordt na ongeveer 4 tot 6 weken naar bezwaarmaker (of zijn gemachtigde) opgestuurd.

 

Als je ooit wordt uitgenodigd voor een hoorzitting, raad ik aan om ALTIJD te verschijnen. Want dat is jouw kans om jouw kant van het verhaal te benadrukken!