• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Huisbezoek

Huisbezoek en uitkering; moet je meewerken aan een huisbezoek?

Ja, je moet meewerken aan een huisbezoek! In artikel 17 tweede lid van de Wet werk en bijstand staat namelijk de medewerkingsplicht die geldt voor iedereen met een uitkering (of aanvraag voor een uitkering).

De gemeente moet wel een goede reden hebben om op huisbezoek te gaan. Ze kunnen twijfels hebben of jij wel woont op het adres dat je hebt opgegeven, of dat je partner misschien (stiekem) bij jou woont. Deze twijfel kan zijn ontstaan door bijvoorbeeld het feit dat je niet reageert op post of de post ongeopend retour gaat, een signaal van een andere gemeente of instantie (SVB/UWV),. een anonieme tip of een administratief onderzoek van de gemeente. Met een administratief onderzoek bedoel ik bijvoorbeeld dat er uit je bankafschriften blijkt dat je vaak buiten de gemeente geld opneemt, of er blijkt dat je huisarts en apotheek in een andere gemeente of wijk van de stad zijn. Het kan ook zijn dat er al dagen wordt gepost voor je deur door een sociaal rechercheur of andere ambtenaar van de gemeente.

Posten of waarnemen voor je deur wordt meestal gedaan bij een vermoeden van samenwoning of zwart werken. Als die goede reden er is, mag de gemeente een huisbezoek afleggen en zit jij –vrijwel altijd- fout als je dat niet toelaat.

Overigens moet je het huisbezoek ook direct toelaten en niet morgen of over een uur. Alleen met een hele goede reden kan je dit verzetten, zoals bij een begrafenis, sollicitatiegesprek of een doktersafspraak. Let op: die afspraak moet je natuurlijk wel weer kunnen bewijzen!

Een huisbezoek kan aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden. Dit kan ook aansluitend gebeuren na een gesprek met Werk en Inkomen (Sociale Dienst). Er staat dan meestal in de uitnodiging voor het gesprek aangekondigd dat het gesprek 1 of 2 uur gaat duren. Er staat niet in de uitnodiging dat er een huisbezoek zal plaatsvinden aansluitend aan het gesprek.

Waar wordt bij een huisbezoek op gelet? De gemeente kijkt naar de aanwezigheid van: administratie, een vaste slaapplaats (dus niet op de bank slapen of een stretcher in de woonkamer bijzetten), etenswaren, kleding, persoonlijke spullen (foto’s, hobbymateriaal), verzorgingsspullen (in het geval van samenwoning het aantal tandenborstels, mannen/vrouwen producten), een normale inrichting (bv bank en tv), eventueel medicijnen.

Het is niet zo dat als één element van de opsomming mist, er geconcludeerd wordt dat je er niet woont of dat je samenwoont als er juist wel één van de elementen aanwezig is van je partner. Het is een optelling van deze feiten, een totaalindruk dat het huis bewoond wordt door jou dan wel dat je samenwoont met een partner.

Overigens is een LAT-relatie toegestaan met een uitkering. Je kan dan 3 dagen en/of nachten samenzijn, maar dan moeten natuurlijk niet alle spullen van je partner bij jou in de woning liggen, want dan lijkt het erop dat je de hele week samen bent. Wanneer je 4 dagen/nachten samen bent in 1 woning, kan er worden geconcludeerd dat je samenwoont.

En wat als je niet wilt meewerken? Dan riskeer je een afwijzing van je aanvraag of een beëindiging en/of terugvordering van je uitkering.

Huisbezoeken kunnen elke dag plaatsvinden, ik zie ze ook op zaterdag.