• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Informatie arbeidsmarkt

Sinds 1 januari 2015 hebben de 35 arbeidsmarktregio’s een regionaal Werkbedrijf. Het regionale Werkbedrijf is het vehikel om de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord te realiseren. Het sociaal akkoord is in april 2013 afgesloten met, onder andere, de afspraak om 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Een aantal aspecten van het Regionale Werkbedrijf zijn wettelijk verankerd in de Algemene maatregel van Bestuur . Deze aspecten geven aan welke partijen minimaal vertegenwoordigd moeten zijn, wat er minimaal geregeld moet zijn en wanneer de eerste evaluatie moet plaatsvinden.

Grote diversiteit
De vrijheid van de regionale Werkbedrijven is groot. Zo blijkt ook uit de analyse van de marktbewerkingsplannen en convenanten . De diversiteit is enorm. De afspraken en werkwijze in de regionale Werkbedrijven verschillen per regio en sluit aan bij de wensen en behoeften van de regionale arbeidsmarktproblematiek en betrokken partijen. Veel regionale Werkbedrijven hebben er voor gekozen om de afspraken en uitgangspunten te bekrachtigen in een convenant. Het convenant is overigens niet één van de aspecten die wettelijk is verankerd. Het maken van een marktbewerkingsplan is wel een wettelijk verankerd aspect.

Analyse plannen
De Programmaraad heeft in april 2015 alle regionale Werkbedrijven gevraagd om het marktbewerkingsplan en convenant aan te leveren. Van de 35 regio’s hebben 30 regio’s materiaal aangeleverd. Uit deze analyse is zeer inspirerende voeding te halen voor alle regionale Werkbedrijven om door te kunnen ontwikkelen.

Bron: NieuwsClip nr. 110, oktober 2015