• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Informatie op het internet over bijstand

Cursus Participatiewet voor bijstandsgerechtigden

Beste vrienden, zo zou het moeten zijn: dat als je een uitkering krijgt, je een cursus krijgt van alle regels die er bestaan over je uitkering. Ik zie zoveel mensen waarvan de uitkering is afgewezen, beëindigd, opgeschort, verlaagd of teruggevorderd, omdat ze de regels van de Participatiewet niet kennen. Stuk voor stuk bezitten ze geen cent, geen inkomen en geen vermogen, maar lopen tegen de muur van regels op en zakken steeds dieper de schuldenput in. De meeste ambtenaren die bij de gemeente werken met de Participatiewet krijgen een cursus of worden ingewerkt ‘on the job’. Als er een belangrijke wetswijziging komt, wordt er vaak een cursus gegeven. Waarom is dat niet zo voor degene die de uitkering genieten?

 

In sommige gemeente wordt bij de toekenning van de uitkering een brief of boekje gegeven over je rechten en plichten. Heb jij die ook? Lees hem alsjeblieft en deel hem met anderen. Maar ga ook verder dan dat. Is het niet zo dat een startende ondernemer naar de Kamer van Koophandel gaat voor informatie, naar de Belastingdienst, een boekhouder, googlen etc?

 

De wet is ingewikkeld en steeds in beweging. Na ruim 10 jaar ervaring kom ik zelf ook nog nieuwe zaken tegen. Zorg dat je op de hoogte bent, zodat je weet wat je te wachten staat. Ga op zoek naar die informatie, lees over je uitkering. Om je te helpen heb ik hieronder wat suggesties voor je:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand

http://www.weethoehetzit.nl/uitkering/wwb?gclid=CNz1m-qHv78CFW3MtAodmAMAfw

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_werk_en_bijstand

http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/967

http://www.ipsz.nl/video/8/hoofdlijnen-wet-werk-en-bijstand (dit is een video)

 

Je kan ook de wet zelf eens lezen, ik weet dat het geen ‘gewoon’ Nederlands is, maar probeer het eens. De wettekst vind je op:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/geldigheidsdatum_28-03-2015

 

Mijn tip bij het lezen van de Participatiwet:
lees vooral de volgende, meest gebruikte, artikelen:

3: samenwonen

9a: ontheffing arbeidsplicht voor alleenstaande ouders (indien van toepassing)

11: recht op bijstand

17: inlichtingen en medewerkingsplicht in lid 1 en lid 2

31: middelen

32: inkomen

34: vermogen

35: bijzondere bijstand

36: individuele inkomenstoeslag

54: opschorting, intrekking en herziening

58: terugvordering

 

De informatie op internet klopt nooit 100%, zo zie ik op wikipedia de huishoudinkomenstoets uit 2012 staan, die niet is doorgegaan (oeps). En pas op met verouderde versies. Maar het is beter dan niets weten en vet in de problemen komen. En nu aan de studie mensen, lezen die informatie!