• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Inkomenstoeslag: laat het geld niet liggen!

Inkomenstoeslag: laat het geld niet liggen!

De inkomenstoeslag is geld wat u krijgt wanneer u 3 jaar of langer op bijstandsniveau heeft geleefd. In Hoogeveen gaat het om de volgende bedragen:

  • Echtparen: € 549
  • Alleenstaande ouders: € 494
  • Alleenstaanden: € 385

Heeft u de toeslag aangevraagd en blijft u in de bijstand dan kunt u na een jaar de toeslag weer aanvragen.

Aangezien het om betrekkelijk veel geld gaat raden wij u aan van deze en andere regelingen gebruik te maken. Informatie over alle Hoogeveense regelingen, compleet met formuleren, vindt u hier .

Hulp nodig?

Formulieren invullen kan een lastig klusje zijn. Hulp kunt u in Hoogeveen krijgen bij de FNV, Stichting One en natuurlijk SWW een overzicht staat hier