• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Koopwoning en bijstandsuitkering

Heb je recht op een bijstandsuitkering met een koopwoning?

Nog altijd denken veel mensen dat je met een koopwoning geen bijstandsuitkering kan krijgen. Die gedachte is niet juist, met een koopwoning kan je wel een bijstandsuitkering krijgen! Met een koopwoning is alleen van belang of jij overwaarde hebt in de woning en afhankelijk daarvan wordt de bijstandsuitkering toegekend als lening of als een uitkering die je mag houden.

 

Voor het krijgen van een bijstandsuitkering mag je geen te hoog vermogen hebben. In 2015 mag je als alleenstaande een vermogen hebben van € 5.895,-, als alleenstaande ouder of gehuwde mag je € 11.790,- vermogen hebben met een bijstandsuitkering. Met een koopwoning is de (over)waarde van je woning belangrijk. Heb je geen overwaarde in de woning dan is de beoordeling van je recht op een bijstandsuitkering net als bij ieder ander.

 

Wanneer er wel sprake is van overwaarde, kan je de uitkering als lening krijgen en moet je bereid zijn om een krediethypotheek te vestigen. Een krediethypotheek is een hypotheek die je afsluit. Je moet dan een akte ondertekenen bij een notaris, de gemeente regelt deze afspraak bij de notaris. De kosten van de krediethypotheekakte komen bij de lening van je uitkering. Dus die akte hoef je niet direct te betalen.

Zodra de koopwoning is verkocht en er komt winst uit, wordt die winst gebruikt om je lening bij de gemeente (de uitkering) terug te betalen. De overige winst uit verkoop is voor jou. Als er te weinig geld overblijft na verkoop van de woning, zal je de uitkering niet terug hoeven te betalen (of gedeeltelijk). Zolang je de uitkering hebt, leef je dus eigenlijk van de (over)waarde van je woning.

 

Bij de bepaling van de overwaarde op je woning wordt naar de WOZ gekeken en/of een makelaarstaxatie en de hoogte van je hypotheek. Je kan ook een tegen-taxatie inleveren als bewijs voor de waarde van de woning, mits het door een onafhankelijk makelaar is opgesteld.

 

Was jij ouder dan 50 toen je werkloos werd en heb je 36 maanden WW ontvangen? Dan kan je in aanmerking komen voor een IOAW of IOAZ uitkering bij de gemeente (in plaats van een bijstandsuitkering). Dit is net zoiets als een bijstandsuitkering. Het grote verschil met een bijstandsuitkering is dat je met een IOAW/IOAZ uitkering wel vermogen mag hebben. Het vermogen speelt dus geen rol bij een IOAW/IOAZ uitkering. Er wordt dus ook niet gekeken naar een eventuele overwaarde in je koopwoning.