• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Nieuwe regel van de Centrale Raad over kasstortingen, bijschrijvingen en geldleningen

Nieuwe regel van de Centrale Raad over kasstortingen, bijschrijvingen en geldleningen

Volgens vaste rechtspraak zijn kasstortingen en bijschrijvingen - bijvoorbeeld van vrienden of familie - op een bankrekening van een bijstandontvanger in beginsel middelen (artikel 31, eerste lid, Participatiewet). Dat betekent dat de ontvangen gelden als inkomsten worden gezien en op de uitkering worden ingehouden.
Tot nu toe was het echter altijd wel zo, dat als je kon aantonen dat er spr...ake was van een geldlening, dat ze dan niet als inkomsten van je uitkering werden ingehouden.

Aan een lening van vrienden en familie worden in de rechtspraak strenge eisen gesteld. Het wordt pas als een lening beschouwd in het recht als er een geldleenovereenkomst is en een concrete terugbetalingsverplichting. Een dergelijke lening werd dan als ‘schuld’ beschouwd.

Wat nieuw is in deze uitspraak is dat de Raad zegt dat zelfs als het om een lening gaat die is aangetoond met een geldleenovereenkomst en een concrete terugbetalingsverplichting, dat er dan toch sprake is van inkomsten als aan voorwaarden is voldaan. De voorwaarden zijn dat de lening structureel is, en gebruikt en bedoeld is voor levensonderhoud. (eten, vaste lasten etc).

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ACRVB%3A2015%3A2342