• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Ombudsman: onderzoek Participatiepremie

Ombudsman: onderzoek Participatiepremie

 

In 2017 maakte de gemeente Hoogeveen bekend dat mensen met terugwerkende kracht een participatiepremie konden aanvragen.
Dit geld was bedoeld voor mensen die van 2012 - 2014 een Participatieplaats hadden gehad.
Men kon dat in 2017 aanvragen. Bij de Ombudsman zijn echter signalen binnen gekomen dat een en ander misschien niet correct is verlopen. Hij heeft daartoe voor de zomervakantie vragen gesteld aan B&W en zal daarna bekijken of hij een verder onderzoek gaat instellen.  In een interview met RegioRadio vertelt de Ombudsman over zijn werk en vanaf 12.00 vertelt hij over zijn twijfels met betrekking tot de Participatiepremie. 

https://hoogeveen.sp.nl/nieuws/2017/08/sp-participatie-premies-niet-op-de-plank-laten-liggen