• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Ontheffing van arbeidsverplichting voor alleenstaande ouder met kind tot 5 jaar

Ontheffing van arbeidsverplichting voor alleenstaande ouder met kind tot 5 jaar met bijstandsuitkering

Het is mogelijk voor een alleenstaande ouder met een kind tot 5 jaar ontheffing te krijgen van de arbeidsverplichting en tegenprestatie uit de Participatiewet (dit was ook zo onder de Wet werk en bijstand). De ontheffing houdt in dat je geen baan hoeft te accepteren, te solliciteren of een tegenprestatie moet leveren.

 

Een alleenstaande ouder moet hier zelf om vragen, dat kan je doen door middel van het schrijven van een brief aan je gemeente. Deze brief is gelijk aan een aanvraag waar de gemeente binnen 8 weken op moet beslissen.

 

De gemeente moet de ontheffing verlenen als je aan de voorwaarde voldoet, maar kan wel een re-integratieverplichting opleggen. De ontheffing van de arbeidsverplichting betekent namelijk geen ontheffing van de re-integratieverplichting. De re-integratieverplichting kan inhouden dat je verplicht een opleiding moet volgen of dat je een re-integratietraject volgt. De ontheffing betekent dus niet dat je in het geheel niets hoeft te doen.

 

De achterliggende gedachte van de ontheffing is dat als je kind 5 jaar is, jij betere kansen op de arbeidsmarkt hebt door je opleiding op traject. De gemeente moet binnen 6 maanden na je aanvraag een plan van aanpak opstellen.

 

De ontheffing kan je maar 1 keer krijgen. Als je gaat verhuizen kan je hem in de nieuwe gemeente wel weer aanvragen.

 

De ontheffing stopt als je kind 5 jaar wordt, je geen recht meer hebt op bijstand, je aangeeft dat je de ontheffing niet meer wilt of als je je niet houdt aan de verplichtingen.