• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Parlementaire Monitor

Afgelopen maand is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen. In deze motie wordt geconstateerd dat het grootste deel van het budget voor de individuele studietoeslag in de afgelopen jaren niet is besteed aan studenten met een arbeidsbeperking. Het doel van deze toeslag is om studenten met een dergelijke beperking beter in staat te stellen een studie te volgen. Vaak lukt het deze doelgroep niet om een bijbaan te hebben naast de studie zoals veel andere studenten wel hebben.
Ook wordt gesignaleerd door de Kamer dat het voor scholen lastig is eensluidende informatie te verstrekken over deze regeling omdat elke gemeenten zijn eigen regels en procedure kent. Daarnaast is al meerdere keren in de Tweede Kamer gesproken over de grote lokale verschillen in deze toeslag, maar dit wordt niet expliciet genoemd in deze motie.

Wel stuurt de motie aan om voor wat betreft de hoogte van de studietoeslag aan te gaan sluiten op het niveau waarop het UWV binnen de Wajong de studieregeling verstrekt. Deze betreft 25% van het minimumloon en is aanzienlijk hoger dan de studietoeslag in menig gemeente. Daarbovenop verzoeken de indieners van deze motie om te onderzoeken welke voor- en nadelen de uitvoering van de studietoeslag door DUO met zich meebrengt.

Deze motie is door alle partijen gesteund en het zou dus zomaar kunnen dat de studietoeslag op termijn niet meer door gemeenten wordt uitgevoerd en deze fors omhoog gaat.

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkvtks70t3yp?fbclid=IwAR0gbbHRn5YfrDlduGozHRp2f6NGUPCqG4gVI88uw3Y-6Kd1Y3Oko2bMcbc