• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Participatiewet 2015

Participatiewet 2015: Algemeen

De Participatiewet 2015 gaat in per 1 januari 2015 en heeft invloed op mensen met een bijstandsuitkering en/of arbeidsbeperking. In achtereenvolgende berichten zal ik jullie de grote lijnen van de Participatiewet uitleggen.

Hou er rekening mee dat de wet nieuw is, dat er nog geen eenduidig beleid van gemeenten bestaat en in ieder geval nog geen rechtspraak. Via de rechtspraak worden altijd de praktijkgevallen beslist, daarmee komen er grenzen aan een wetsregel. Oftewel in de rechtspraak wordt bepaald wat de uitzonderingen zijn en wat niet. Omdat dit er voor de Participatiewet nog niet is, is het vaak nog niet duidelijk of jij wel of niet onder een regel of uitzondering valt.

De Participatiewet brengt nieuwe regels met zich mee op het gebied van:

  • Werk;
  • Inkomen: voor zover je een bijstandsuitkering hebt.
  • De Participatiewet wil zogenoemde ‘Garantiebanen’ creëren. Garantiebanen zijn banen die werkgevers (overheid en bedrijfsleven) gaan maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervoor zullen subsidies komen. In 2015 moet de overheid 3.000 en het bedrijfsleven 6.000 banen creëren. In totaal dus 9.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2026 moeten dit er totaal 125.000 zijn, 25.000 bij de overheid en 100.000 in het bedrijfsleven.

In het volgende bericht breng ik in kaart hoe het gaat voor mensen die nu in de Wsw en Wajong zitten of voor mensen die een aanvraag willen indienen voor Wsw of Wajong en of zij vanaf 1 januari bij de gemeente of het UWV moeten zijn.

  • Wsw = Wet sociale werkvoorziening; Via de Wsw geeft de Rijksoverheid gemeenten geld om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking aan het werk te helpen.
  • Wajong = Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Met deze wet krijgen jonggehandicapten met een arbeidsbeperking ondersteuning om makkelijker werk te vinden of te behouden.

Voor meer informatie over Wsw en Wajong zie www.rijksoverheid.nl