• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Schoolkosten geven minima kopzorgen

HOOGEVEEN - Stichting Cliëntenraad Hoogeveen maakt zich zorgen over de hoge schoolkosten waar minima en bijstandsgerechtigden mee worstelen. De door de gemeente Hoogeveen ingestelde adviesraad voor sociale zekerheid knigt regelmatig signalen binnen dat ouders op minimum- en bijstandsniveau grote moeite hebben de wijwillige ouderbiidrage te betalen en zich door financiële problemen soms genoodzaakt zien hun kinderen niet mee te laten gaan op werkweken en schoolreisjes.

Akke Hoekstra, bestuurslid van de Cliëntenraad sociale zekerheid is hier duidelijk over: ,,Het is een hot item dat landelijk speelt. Zie de uitzending van Kassa van afgelopen zaterdag, waarin staatssecretaris Sander Dekker stevig aan de tand werd gevoeld over deze kwestie. Uitsluiting van arme kinderen zou binnen het onderwijs zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, of het nou gaat om schoolreisjes of bijlessen." Het gaat om meer dan dure werkweken en schoolreisjes aldus Stichting Cliëntenraad Hoogeveen. Hoekstra: ,,Bijstandsouders komen volgens het Nibud structureel 50 tot 150 euro per maand tekort. Dit is het gevolg van keuzes van de overheid en daar kan de gemeente op zich niets aan doen." Toch klopt de Stichting Cliëntenraad Hoogeveen aan bij de gemeente en heeft een brief gestuurd naar het college en de raadsleden. De stichting wil graag dat de tegemoetkoming van de gemeente in het schoolgeld omhoog gaat.

Volgens het Nibud hebben kinderen per jaar voor 444 euro aan schoolkosten. Hierbij komt dan nog een bedrag van ongeveer 220 euro voor een schooreisje bijvoorbeeld naar Londen en 60 euro voor het onderhoud van een fiets (bron Nibud). Momenteel ontvangen ouders in Hoogeveen, wanneer een kind voor het eerst naar de middelbare school gaat, 500 euro en de jaren erna 250 euro. De bijdrage in de vervolgiaren zou volgens de Cliëntenraad opgetrokken moeten worden naar 500 euro. ,,Nu lijkt dit in eerste instantie een aardig bedrag, maar de schoolkosten worden hiermee bij lange na niet gedekt. Al helernaal niet wanneer de vrijwillige ouderbijdrage rond de 85 euro ligt. Verder worden de kosten voor het onderhoud van een fiets onderschat. Een kapot getrapt wiel loopt al gauw in de papieren. Ook worden kinderen geacht een actuele laptop te hebben, voorzien van een recente versie van Windows omdat anders de benodigde software er niet op draait. Die laptops gaan meestal maar een paar jaar mee". stelt Hoekstra. ,,Al met al zien wij redenen genoeg om het extra geld wat nu vrijkomt voor de bijstand te gebruiken voor het verhogen van de vergoeding van de schoolkosten naar 500 eum per kind. Dit met name ook omdat ouders met meer dan een kind onevenredig zwaar worden getroffen door de hervorming van de kindregelingen"

POSITIEF

De stichting hoopt dat de gemeente haar advies serieus neemt. Ook RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten College zijn benaderd. ,,De scholen reageerden positief. Vanmiddag gaan we praten bij het RvEC en deze week hebben we ook nog een gesprek op RSG Wolfsbos. Het probleem erkennen is al een stap vooruit. Dan kunnen we aan de slag met het zoeken van oplossingen", stelt Hoekstra positief. De gemeentewoordvoerder gaf vanmorgen aan dat de cliëntenraad deze week een uitnodiging kan verwachten voor een gesprek.

(met dank aan de Hoogeveense Courant)