• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

te laat beslissing op je aanvraag of bezwaar

Wat als de gemeente te laat beslist op een aanvraag of bezwaar?

In onderstaande bericht lees je wanneer de gemeente (of een andere overheidsinstantie) te laat is met beslissen en wat je daar aan kan doen.

 

Beslistermijn aanvraag

Op een aanvraag voor bijstand of ontheffing van de arbeidsverplichting moet de gemeente binnen 8 weken beslissen. De termijn van 8 weken wordt wel opgeschort met de tijd dat ze op gegevens van jou moeten wachten. Dus als jij 2 weken de tijd krijgt om je bankafschriften in te leveren en dit lever je na 2 weken in, wordt de beslistermijn 8 + 2= 10 weken.

 

Beslistermijn bezwaar

Na een beslissing heb je 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan. Na deze 6 weken gaat de bezwaar-beslistermijn lopen. Op een bezwaar moet na 6 weken + de 6 weken voor het bezwaar, totaal dus 12 weken beslist worden. Als er door een bezwaarcommissie wordt geadviseerd komen hier nog 6 weken bij, totaal dus 18 weken. De gemeente mag deze termijn eenmalig met 6 weken verdagen. Dan wordt het 24 weken: Nu begrijp je meteen waarom een bezwaarprocedure altijd zolang duurt ;)

 

In de Algemene wet bestuursrecht, paragraaf 4.1.3.2, staan regels over het al dan niet verschuldigd zijn van een dwangsom (geldbedrag) door een bestuursorgaan als ze te laat zijn met beslissen.

De gemeente kan een dwangsom verschuldigd zijn als er niet tijdig wordt besloten op een aanvraag (artikel 4:17 Awb e.v.) of niet tijdig wordt beslist op een bezwaarschrift (artikel 7:14 Awb j.o. paragraaf 4.1.3.2 Awb).

 

Wat moet je doen?

Voordat de gemeente een dwangsom verschuldigd is, moet je de gemeente eerst schriftelijk in gebreke stellen. Dat kan je doen door een brief te schrijven. Bovenaan de brief schrijf je “Ingebrekestelling” en de inhoud van de brief is tenminste: “De gemeente is te laat met beslissen op de aanvraag/het bezwaar van de datum XX. Als de gemeente niet binnen twee weken beslist is er een dwangsom verschuldigd.”

 

Twee weken voor de beslissing

Na deze brief, de ingebrekestelling, heeft de gemeente nog twee weken de tijd om een besluit te nemen op jouw aanvraag of bezwaar. In de meeste gevallen komt er in die twee weken een beslissing op je aanvraag of bezwaar om die dwangsom te voorkomen. In ieder geval heb je dan je doel bereikt, dat er een beslissing wordt genomen.

 

Beslissing op de aanvraag en op de ingebrekestelling

Naast de beslissing op je aanvraag/bezwaar moet de gemeente ook een beslissing nemen over je ingebrekestelling. De beslissing op je ingebrekestelling luidt dan of er al dan niet een dwangsom verschuldigd is.

 

Wanneer de gemeente niet binnen die twee weken beslist, is er een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat het in gebreke is.

 

Hoe hoog is de dwangsom?

De dwangsom is de eerste twee weken € 20,- per dag. De volgende twee weken € 30,- per dag en daarna € 40,- per dag. De dwangsom heeft een maximum bij 42 dagen te laat beslissen na de ingebrekestelling. De maximale dwangsom is bij 42 dagen en meer € 1260,-.