• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten

 

 

 

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten: maximale studiekeuzevrijheid voor jongeren

MBO-scholen willen dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Het ministerie van onderwijs stelt voor 2016 en 2017 hiervoor budget beschikbaar. In het Noorden worden de krachten gebundeld: 8 mbo-scholen hebben in samenwerking met Stichting Leergeld eenzelfde regeling afgesproken. Dit maakt het voor (ouders van) minderjarige studenten duidelijk en overzichtelijk hoe een tegemoetkoming aan te vragen.

De 8 mbo-instellingen zijn: Friesland College, Friese Poort, Nordwin College, Drenthe College, Menso Alting Noorderpoortcollege, Terra en Alfa-college.

Hoe ziet de regeling er uit:

1. Het betreft financieringsmogelijkheden van verplichte opleidingsgebonden leermiddelen en activiteiten, die voor rekening komen van studenten die jonger dan 18 jaar zijn. Dit betreffen studiematerialen die noodzakelijk zijn om de opleiding te kunnen volgen. Deze studiematerialen zijn of worden eigendom van de student. Dit zijn o.a. gebruiksmateriaal en een laptop.

2. De mbo-instellingen gaan op eenzelfde wijze om met een beroep op de regeling. De inhoudelijke en praktische uitvoering van het proces is per mbo-instelling aangepast aan de eigen organisatiestructuur.

3. Bij het Alfa-college kunnen de mogelijkheden voor financiering worden besproken tijdens het intake-gesprek of bij het Loopbaancentrum op één van de locaties van het Alfa-college. Potentiële studenten krijgen een informatiekaartje tijdens de Open dagen.

4. Het Loopbaancentrum op de locaties coördineert de aanvragen voor tegemoetkoming en verwijst ouders naar de juiste instantie voor een onafhankelijke inkomenstoets. De ouders dienen hiervoor een aanvraag in.

5. De uitbetaling vindt zoveel mogelijk direct aan de leveranciers plaats.

Ouder dan 18?

Voor jongeren ouder dan 18 jaar met een laag inkomen biedt het Alfa-college mogelijkheden om een betalingsregeling af te spreken.

Schoolkosten

Er zijn diverse schoolkosten die op te delen zijn in de volgende onderdelen:

1. Wettelijke kosten (Student 18+): Bij de wet vastgesteld les-en cursusgeld

2. Opleidingsgebonden schoolkosten (Voor rekening van opleiding/instelling); Dit zijn activiteiten in onderwijstijd, en met name verbruiksmateriaal en materialen/gereedschap die tot de basisuitrusting behoren.

3. Opleidingsgebonden leermiddelen en activiteiten (Verplicht en voor rekening van student): Dit betreffen studiematerialen die noodzakelijk zijn om de opleiding te kunnen volgen. Deze studiematerialen zijn of worden eigendom van de student. Dit zijn o.a. gebruiksmateriaal en een laptop.

4. Niet-opleidingsgebonden schoolkosten (Keuze student): Dit zijn voorzieningen, faciliteiten en kosten die niet noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van een opleiding, zoals excursies, schoolkamp etc.

5. Vrijwillige bijdrage (Keuze student): Dit is een gift van de student aan de instelling die de instelling voor activiteiten kan gebruiken die niet vanuit de Rijksbijdrage worden gefinancierd