• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Teruggaven van de Belastingdienst

Bijstandsuitkering en teruggaven van de Belastingdienst

De bijstandsuitkering die je van de gemeente op je bankrekening ontvangt is een netto-uitkering. Dat betekent dat je daar geen belasting over hoeft te betalen. Er wordt wel belasting over betaald, dat doet de gemeente. Die betaalt de belasting aan de Belastingdienst, daar merk je niets van.

 

Behalve als je geld terug krijgt van de Belastingdienst, de zogenaamde voorlopige of definitieve teruggave. Omdat de gemeente belasting over jouw uitkering betaalt is die teruggave niet van jou. De teruggaaf is van de gemeente, want die heeft eigenlijk teveel belasting betaald. De teruggave van de Belastingdienst moet dus naar de gemeente.

 

Wat betekent dit voor jou: wat doe je als je een teruggave van de Belastingdienst ontvangt?

 

1. Zet het geld van de teruggave direct opzij.

Zorg dat je dit geld niet uitgeeft, dat het niet in beslag wordt genomen of op een geblokkeerde rekening komt.

 

2. Meld het zo snel mogelijk bij de gemeente.

Schrijf een brief of vul je wijzigingsformulier in waarin je het bedrag noemt dat je hebt ontvangen en doe er een kopie van de beslissing van de Belastingdienst bij. Maak altijd een kopie van je brief of wijzigingsformulier voor je eigen administratie, zodat je later kan bewijzen dat je het hebt gemeld.

 

Als je het niet meldt en de gemeente komt er achter kan de gemeente:
- het bedrag van de teruggaaf van jou terugvorderen; en
- een boete opleggen.

Die boete krijg je voor het niet melden van de teruggaaf. Die boete kan net zo hoog zijn als het bedrag van de teruggaaf.