• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Tip Post lezen en ophalen

Waarschuwing voor iedereen, in het bijzonder die met een uitkering: Lees je post zo snel mogelijk en haal een aangetekende brief zo snel mogelijk op!

Ik las net weer een uitspraak van de rechter. Een aanvrager van een uitkering was uitgenodigd voor een gesprek op 24 mei bij de gemeente. Op 18 mei heeft de gemeente hem via een aangetekende brief uitgenodigd voor dit gesprek. De aanvrager heeft deze brief echter pas op 25 mei afgehaald en hierdoor het gesprek gemist. Het oordeel van de rechter:

“Het niet afhalen van de brief komt geheel voor rekening en risico van de aanvrager. De gemeente was gerechtigd om de uitkeringsaanvraag af te wijzen, omdat hij niet is verschenen op de afspraak.”

 

Let op: Als je niet verschijnt op een afspraak, kan je uitkering direct worden stopgezet of afgewezen. Het maakt dan niet uit of je recht hebt op de uitkering. Op grond van artikel 17 van de Wet werk en bijstand heb je de inlichtingenverplichting en de medewerkingsverplichting. Dat betekent o.a. dat je op gesprekken moet verschijnen, maakt niet uit waar dat gesprek over gaat (werk of inkomen).

 

Zorg altijd dat iemand je post opent als je afwezig bent en belangrijke zaken aan je doorgeeft. Dat ben je wettelijk verplicht en zoals in bovenstaande uitspraak van de rechter beschreven, volgens het recht komt het voor jouw risico als je het niet doet. Deze regel geldt natuurlijk het hele jaar, maar let extra op in deze ‘vakantietijd’.