• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Tips voor het aanvragen van een bijstandsuitkering

Een aanvraag voor een uitkering moet in de meeste gemeenten digitaal via werk.nl. Heb je geen computer of kan je daar niet mee omgaan? Je kan aan de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier vragen, maar anders moet je hulp zoeken.

Een uitkering gaat pas in op de dag van je aanvraag, het is dus belangrijk om die uitkering zo snel mogelijk aan te vragen. Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, na het einde van een andere uitkering, zoals WW, is het belangrijk om dit goed te laten aansluiten. Het einde van je WW wordt altijd per brief aangekondigd, lang van te voren, dus hou de beëindigingsdatum goed in de gaten. Informeer bij je gemeente hoeveel tijd voor het einde van je andere uitkering je een aanvraag moet indienen bij de gemeente voor bijstand.

De gemeente heeft een wettelijke termijn van 8 weken om op je aanvraag te beslissen. Elke keer dat ze moeten wachten op het inleveren van stukken door jou, wordt de termijn van 8 weken verlengd met de tijd die zij wachten. De praktijk leert echter dat het bij gemeenten zo druk is met alle uitkeringsaanvragen dat het langer dan 8 weken kan duren. 4 weken na je aanvraag heb je recht op een voorschot. Het voorschot is 90% van de bijstandsuitkering. Je moet wel zelf om dit voorschot vragen.

Voor het aanvragen van een uitkering ben je verplicht om alle gegevens die de gemeente bij je opvraagt in te leveren. De bewijslast om aan te tonen dat jij recht hebt op een uitkering ligt bij jou! Het is daarom belangrijk om alle gevraagde gegevens compleet en zo overzichtelijk mogelijk in te leveren. Er wordt altijd een halve ordner aan gegevens opgevraagd, dus voeg bij het inleveren een begeleidende brief toe, waarin alle bijlagen staan opgesomd.

Wat wordt er dan zoal gevraagd? Dat is afhankelijk van je situatie. Je moet alles inleveren wat aantoont dat je geen inkomen en geen vermogen hebt. De gevraagde gegevens zijn globaal:

1. kopie ID, dit moet een paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument zijn, geen rijbewijs. Als je paspoort of ID verlopen is, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan, want dit kost weer 2 – 3 weken. De kosten hiervan kan je soms krijgen als voorschot of bijzondere bijstand, vraag hiernaar bij je gemeente.

2. bankafschriften van de laatste 3 maanden voor de aanvraagdatum. Met naam, adres, woonplaats en SALDO erop! Kijk goed, als je uitdraaien van internetbankieren print of het saldo er wel opstaat. De transacties alleen zijn niet voldoende. Het betreft bankafschriften van ALLE bankrekeningen, van jezelf, je partner en je kinderen. Ook als er niks opstaat, je ze niet actief gebruikt, of als ze zijn opgeheven, staan ze nog in een landelijk systeem op je naam en kan dit voor verwarring zorgen bij de gemeente. Doe er een bewijs van opheffing bij, als je rekening (recent) is beëindigd. Afschriften kan je ook opvragen bij je bank, dit duurt even, dus ga er zo snel mogelijk achteraan.

3. ontslaggegevens; arbeidsovereenkomst, ontslagbewijs, correspondentie met werkgever.

4. inkomen: loonspecificaties, uitkeringsspecificaties (bijv als je WW is geëindigd), pensioen, andere uitkering, beschikkingen van voorlopige teruggaaf en kindgebonden budget van de Belastingdienst, belastingaanslagen, beschikking zorg- en huurtoeslag.

5.vermogen: woning, auto, sieraden, schulden, afkoopwaarde van je levensverzekering. Als je de afkoopwaarde niet op papier hebt, vraag die dan op bij je verzekeringsmaatschappij. Ga hier snel achteraan, want dit duurt vaak 2-3 weken.

6. wonen: huurcontract, hypotheekakte, WOZ-beschikking, jaaropgave restant hypotheek, huur- of hypotheekbetalingsbewijzen.

7. detentie: detentieperiode, ontslagbewijs.

8. eigen bedrijf: bedrijfsbeëindiging, uitschrijving KvK, verkoop bedrijfspand, einde vaste lasten, correspondentie bewindvoerder/ curator, bankafschriften zakelijke rekening, jaarrekening met balans, verlies- en winstrekening afgelopen twee jaar.

9. echtscheidingsvonnis of convenant.

10. polis zorgverzekering, kopie zorgpas

11. Kopie bankpas