• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vakantie en buitenland

Op vakantie met een bijstandsuitkering?

Met een bijstandsuitkering mag je vier weken (28 dagen) per jaar buiten Nederland verblijven met behoud van uitkering. Elke dag na die 28 dagen heb je geen recht op uitkering, daar is geen uitzondering op mogelijk. De Wet werk en bijstand zegt namelijk: Dat iedereen die in Nederland verblijft, recht heeft op uitkering. “

 

Meld je vakantie op tijd bij de gemeente. Meestal wordt er voorgeschreven dat je dat minimaal twee weken voor de vakantie moet doorgeven, liever eerder. Je krijgt dan toestemming of goedkeuring voor je vakantie. De goedkeuringsbrief is overigens geen beslissing van de gemeente en je kan er ook geen bezwaar kan maken. Het is eigenlijk meer een mededeling van de gemeente.

 

Mocht je langer dan 28 dagen op vakantie gaan, krijg je de dagen die je daar overheen gaat geen uitkering. Een verlaging van je uitkering (maatregel) kan volgen als je je vakantie niet (goed) doorgeeft of anderszins verkeerde inlichtingen geeft.

 

Als je buiten je schuld te laat terugkomt uit het buitenland (door ziekte, ongeluk of begrafenis etc) dan heb je toch geen recht op uitkering over de dagen na de 28 toegestane dagen. Wel kan je dan bezwaar maken tegen een opgelegde verlaging (maatregel).

 

Als er tijdens je vakantie iets ernstigs gebeurt, waardoor je later terug komt, zorg dan dat je allerlei bewijzen meeneemt uit het buitenland, zoals een bewijs van je verblijf in het ziekenhuis, brief van een arts, akte van overlijden etc.

 

Het is ook verstandig je vakantie (op tijd) door te geven in verband met de post die de gemeente je gaat sturen, zoals voor oproepen voor gesprekken door de gemeente. Als je namelijk niet verschijnt, kan je uitkering zomaar stop gezet worden.

 

Zorg ook dat iemand je post opent en belangrijke zaken aan je doorgeeft in jouw afwezigheid. Dat ben je wettelijk ook verplicht.

 

Meld je na de vakantie direct bij de gemeente indien dit in jouw gemeente verplicht is (evt met paspoort). En bewaar alle bewijzen van je vakantie, zoals vliegtickets en je (oude) paspoort met stempels van je reizen. Dit kan je eventueel nu of in de toekomst gebruiken bij ‘problemen’ met je uitkering.

 

Als je een tijdje van huis gaat, maar niet naar het buitenland dan moet je dit ook doorgeven. Tevens moet je iemand anders je post laten openen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je wel je ‘hoofdverblijf’ in je eigen huis houdt, dat houdt in dat je daar het grootste deel van je week / maand / jaar moet leven.