• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vergelijken UWV uitkering met bijstand

Hoe vergelijk je de hoogte van een UWV-uitkering met een bijstandsuitkering van de gemeente?

Ik krijg vaak de vraag of iemand met een UWV uitkering nog recht heeft op een aanvullende bijstandsuitkering van de gemeente.

 

Om de hoogte van een UWVuitkering (bijvoorbeeld WW) te kunnen vergelijken met een bijstandsuitkering, moet je eerst een rekensom maken. Het UWV betaalt namelijk per 4 weken (= 28 dagen) en de gemeente betaalt per maand (= 30 dagen).

 

Je moet dan de volgende som maken:
UWV : 28 x 30 =

UWV-uitkering delen door 28 (dagen) en dan maal 30 (dagen).

 

Als je na die rekensom onder de hoogte van de bijstandsuitkering uit komt, kan je een aanvulling vragen van de bijstandsuitkering van de gemeente. Dit gaat via www.werk.nl.