• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vermogen in 2015

Hoeveel geld (vermogen) mag je hebben met een bijstandsuitkering?

In 2015 mag je als alleenstaande een vermogen hebben van € 5.895,-,

als alleenstaande ouder of gehuwde mag je € 11.790,- vermogen hebben met een bijstandsuitkering. Kom je boven de vermogensgrens dan zal je uitkering worden stopgezet en/of teruggevorderd.

Je vermogen kan bestaan uit: geld op je bankrekening(en), de afkoopwaarde van een levensverzekering, overwaarde in je eigen woning, auto, motor, brommer, sieraden, caravan, boot of andere waardevolle bezittingen. Je ‘gewone’ inboedel, zoals je meubels, wordt niet meegerekend voor het vermogen.

De vermogensgrens gaat elk jaar een beetje omhoog. In 2014 was de vermogensgrens respectievelijk € 5.850,- en € 11.700,-.

Als je tijdens de bijstand een hoog bedrag ontvangt (pensioen, erfenis, teruggaaf belastingdienst) moet je dit melden. De gemeente zal dan je vermogen bepalen en kijken welke gevolgen dit heeft voor je uitkering. Als je het niet meldt, riskeer je een boete, bovenop de terugvordering van je uitkering.

Een erfenis krijg je pas achteraf, maar in de bijstand geldt dat die erfenis tot je vermogen behoort op de dag van overlijden. Bij een erfenis wordt je vermogen dus berekend op de dag van het overlijden en niet op de dag dat je de erfenis ontvangt.