• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

vermogen in 2016

Hoeveel geld (vermogen) mag je hebben met een bijstandsuitkering?

In 2016 mag je als alleenstaande een vermogen hebben van € 5.920,-,

als alleenstaande ouder of gehuwde mag je samen € 11.840,- vermogen hebben. Kom je boven de vermogensgrens dan zal je uitkering worden stopgezet en/of teruggevorderd.

 

Je vermogen kan bestaan uit: geld op je bankrekening(en), de afkoopwaarde van een levensverzekering, overwaarde in je eigen woning, auto, motor, brommer, sieraden, caravan, boot of andere waardevolle bezittingen. Je ‘gewone’ inboedel, zoals je meubels, en kleding wordt niet meegerekend voor het vermogen.

 

De vermogensgrens gaat elk jaar een beetje omhoog. In 2015 was de vermogensgrens respectievelijk € 5.895,- en € 11.790,-.

 

Als je tijdens de bijstand een hoog bedrag ontvangt (pensioen, erfenis, teruggaaf belastingdienst) moet je dit melden. De gemeente zal dan je vermogen bepalen en kijken welke gevolgen dit heeft voor je uitkering. Als je het niet meldt, riskeer je een boete, bovenop de terugvordering van je uitkering.
De gemeente berekent hoe jouw vermogen is toegenomen vanaf de dag dat je een uitkering kreeg. Bij de start van je uitkering is je vermogen ook berekend, hoeveel dit is staat in de eerste beslissing die je kreeg waarin je uitkering is toegekend.

 

Geld uit een erfenis krijg je meestal een tijd na het overlijden, maar in de bijstand geldt dat die erfenis tot je vermogen behoort vanaf de dag van overlijden. Bij een erfenis wordt je vermogen dus berekend op de dag van het overlijden en niet op de dag dat je de erfenis ontvangt.

 

Het vermogen wordt vastgesteld bij aanvang van de uitkering. Het vastgestelde vermogen wordt genoemd in de eerste beslissing waarin de uitkering wordt toegekend.

Gedurende de loop van de uitkering mag het vermogen stijgen tot de vermogensgrens. Wanneer het vermogen boven de vermogensgrens komt, wordt de uitkering stopgezet. Als er al langer sprake is van een te hoog vermogen, wordt de uitkering herzien en teruggevorderd over een voorgaande periode. Dat betekent dat die hele periode moet worden terugbetaald.

 

Een nieuwe uitkering kan worden aangevraagd als het vermogen weer onder de vermogensgrens ligt. Als er korte tijd voor de uitkeringsaanvraag een hoog bedrag wordt uitgegeven of een dure auto verkocht kan dit gevolgen hebben voor de uitkeringsaanvraag. De uitkeringsaanvraag kan dan later worden toegekend dan de aanvraagdatum of de uitkering wordt verlaagd.