• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Verschil terugvorderen en verrekenen geldbedrag

Wat is het verschil tussen terugvorderen en verrekenen van je uitkering?

Als je teveel uitkering hebt gehad of je kreeg uitkering terwijl je er helemaal geen recht op had, kan je uitkering worden terug gevraagd door de gemeente. Dit kan op twee manieren, namelijk door een:
1. terugvordering of

2. verrekening.

 

Bij een terugvordering is het meestal een tijdje geleden dat jij die te hoge of onterechte uitkering hebt gekregen. De gemeente berekent dan een maandtermijn waarmee jij de vordering gaat terugbetalen. De maandtermijn wordt ingehouden op je uitkering. Meestal is dit een bedrag tussen 50 en 150 euro per maand.

 

Bij verrekenen wordt de vordering niet met een (klein) maandbedrag terugbetaald. De vordering wordt direct met de hele uitkering verrekend. Dus als jouw uitkering 960 euro per maand is (alleenstaande norm) dan wordt de hele 960 euro ingehouden om af te lossen op de vordering.

 

Verrekenen kan bijvoorbeeld als jij een WW-uitkering hebt aangevraagd tegelijkertijd met een bijstandsuitkering. Je krijgt in afwachting van je WW-aanvraag alvast een bijstandsuitkering. Achteraf kent het UWV je WW toe, dan heb je dus onterecht bijstand ontvangen. De bijstandsuitkering zal dan in zijn geheel worden verrekend. Vaak teken je al een toestemmingsverklaring voor verrekenen van je WW met de bijstand als je de bijstand aanvraagt. Ook is verrekenen mogelijk als je een ander geldbedrag krijgt, waardoor je geen recht had op een uitkering, zoals loon uit werk, pensioen, erfenis of afkoop van een verzekering.

 

Verrekenen moet binnen 6 maanden nadat je dat geldbedrag hebt ontvangen. Tot 1 januari kon er worden verrekend binnen 3 maanden nadat je dat bedrag had ontvangen. Met de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 is dit verruimd naar 6 maanden. Dat betekent dat binnen 6 maanden nadat je dit geldbedrag hebt gehad (en onterecht uitkering kreeg) je uitkering geheel wordt ingehouden (je krijgt dus geen bijstand). Je moet dan van het geldbedrag leven dat je hebt gekregen, zoals de WW-uitkering of het pensioen.

 

Verrekenen is op deze manier geregeld in de wet. Er is een enkele gemeente in Nederland die zelf beleidsregels heeft die toelaten dat ook een ‘oude’ vordering, dus van langer dan 6 maanden geleden, direct kan worden verrekend met de hele uitkering in plaats van teruggevorderd met een klein maandbedrag. Als een gemeente dit als beleidsregel heeft dan mag het ook.

 

Mijn advies is altijd: als je een geldbedrag krijgt tijdens de bijstand, meld het direct bij de gemeente en zet dit opzij voor het geval je dat moet terugbetalen of er een tijd van moet leven.