• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

voorschot

Heb je recht op een voorschot als je een uitkering hebt aangevraagd?

 

Ja, 4 weken na de aanvraagdatum heb je recht op een wettelijk voorschot, dit bedraagt 90% van de bijstandsuitkering. Als je schriftelijk een voorschot aanvraagt, moet hier ook op worden besloten. Tegen een afwijzende beslissing kan je bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten (dus niet bij de gemeente). Een wettelijk voorschot wordt doorgaans afgewezen als duidelijk is dat je geen recht hebt op een uitkering of als je de gevraagde gegevens (nog) niet hebt ingeleverd.

Een broodnood voorschot is een lager voorschot dan een wettelijk voorschot. Een broodnood voorschot is alleen om van te eten, dit kan € 50 of € 150 euro zijn. Een broodnood voorschot is een vorm van bijzondere bijstand.

Na je aanvraag voor een uitkering heeft de gemeente 8 weken om een beslissing te nemen Deze termijn van 8 weken wordt steeds opgeschort als ze op informatie van jou wachten.

Heb jij een wettelijk voorschot ontvangen, dan is dit altijd een lening. Wanneer besloten wordt op je aanvraag dat je geen recht hebt op de uitkering, dan moet je dit voorschot terugbetalen. Dit wordt dan een vordering van de gemeente.

Ik heb inmiddels veel contacten met mensen uit Enschede. Enschede heeft de regel dat je 4 weken wachttijd hebt na je aanvraag. In die 4 weken moet je dan gaan solliciteren en gebeurt er niets met je aanvraag.
Andere gemeenten, zoals Rotterdam, hadden deze regel in het verleden, maar zijn daar al van teruggekomen (heeft namelijk weinig zin).
Deze 4-weken-wachttijdregel staat niet in de Wet werk en bijstand of in de Algemene wet bestuursrecht. Er staat echter ook niet in deze wetten dat het niet mag. Tegen deze wachttijd kan je geen bezwaar maken in juridische zin. Wel kan je hiertegen protesteren, een klacht indienen of politiek actie ondernemen maken bij je gemeente.
De regels die ik hierboven heb beschreven, dat de gemeente 8 weken beslistermijn heeft en je na 4 weken recht hebt op een voorschot gelden ook gewoon voor Enschede en andere gemeenten met zo’n 4 weken wachttijd.