• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

vordering lange tijd na informatie verstrekken - 6 maanden rechtspraak

Is jouw uitkering over langere tijd teruggevorderd, terwijl je wel altijd alle informatie hebt verstrekt?
Dan kan je mogelijk een beroep doen op de zogenaamde zesmaanden-rechtspraak. Wat houdt de zesmaanden-rechtspraak in?

 

Als jouw uitkering over langere tijd wordt teruggevorderd, terwijl jij wel alle informatie op tijd hebt doorgegeven kan het zijn dat de gemeente niet de hele periode mag terugvorderen. De gemeente mag dan alleen de eerste zes maanden nadat ze de informatie van jouw hebben ontvangen terugvorderen. Dit is door de rechter bepaald en wordt de zesmaanden-rechtspraak genoemd. Hier zijn wel voorwaarden voor.

 

De zesmaanden-rechtspraak geldt als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. je hebt alle gegevens op tijd verstrekt;
2. aan jou kan niet worden verweten dat je teveel uitkering hebt ontvangen;
3. het was in alle redelijkheid niet duidelijk dat je al die tijd teveel uitkering ontving.

 

Vooral die derde voorwaarde is in praktijk een struikelblok. Als je bijvoorbeeld een jaar lang een pensioen van € 1000,- ontvangt naast je bijstandsuitkering van € 900,- kan je moeilijk beweren dat het je niet duidelijk was dat je teveel uitkering ontving, je krijgt dan namelijk elke maand tweemaal zoveel geld als alleen met een bijstandsuitkering. Je kan wel aan de voorwaarde dat je het echt niet kon weten voldoen als je bijvoorbeeld elke maand een klein bedrag ontvangt, zoals € 50,00 per maand.

 

Omdat dit onderwerp best ingewikkeld is, volgt hieronder een voorbeeld.

 

Stel: Je ontvangt een bijstandsuitkering sinds 1 januari 2010. In juni 2013 meld je elke maand dat je € 100,- inkomsten uit werk ontvangt. De gemeente verwerkt deze informatie niet. In maart 2014 ontdekt de gemeente dat de informatie niet is verwerkt en besluit de uitkering terug te vorderen.

Als gevolg van de zesmaanden-rechtspraak kan de gemeente de bijstand zes maanden na ontvangst van de informatie – juni 2013 - niet meer terugvorderen. In dit voorbeeld betekent dit dat de bijstand over 1 juni tot en met 31 december 2013 wel kan worden teruggevorderd. De bijstand die daarna nog ten onrechte is verleend, van 1 januari tot en met maart 2014, kan niet meer worden teruggevorderd.