• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe uitkering aan na afwijzing of stopzetten uitkering

Vraag direct een nieuwe uitkering aan nadat je uitkering is afgewezen of stopgezet.

Natuurlijk moet je ook bezwaar maken, met mijn gratis hulp. Maar stel dat je geen gelijk krijgt in je bezwaar? Dan heb je in ieder geval je nieuwe aanvraag nog lopen.

Een uitkering gaat namelijk pas in op de dag dat je die aanvraagt. Dus hoe sneller je een nieuwe aanvraag doet, hoe eerder een uitkering kan worden uitbetaald. Dan is het ‘gat’ in je inkomsten, tussen de afwijzings/stopzettingsdatum en de ingangsdatum van je nieuwe aanvraag zo klein mogelijk. Je rekeningen lopen immers ook gewoon door….

Zorg ervoor dat als je het formulier ‘aanvragen bijstandsuitkering’f invult op werk.nl het document ook echt wordt verzonden. Bewaar daarna al je bevestigingsmailtjes, brieven of maak een printscreen, zodat je later een bewijs hebt dat je het op die bewuste datum hebt aangevraagd. Ook over de ingangsdatum ontstaan later veel geschillen met de gemeente.

Laat je ook vooral niet door een medewerker vertellen dat je “eerst je bezwaar moet afwachten”. Dat hoor ik toch zo vaak. Want dat is NIET waar. Je mag altijd en eeuwig een nieuwe aanvraag indienen. De procedure van de nieuwe aanvraag staat los van de bezwaarprocedure.