• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vreemdelingen en een bijstandsuitkering

Vreemdelingen en een bijstandsuitkering

Artikel 11 Participatiewet bepaalt dat iedere Nederlander die geen middelen van bestaan heeft recht heeft op een uitkering. Met een Nederlander wordt gelijkgesteld een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, met een bepaalde vreemdelingenstatus. Niet iedere rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling heeft recht op een bijstandsuitkering, dit is afhankelijk van zijn verblijfssituatie. (NB: dit artikel gaat niet over EU-burgers, dat is weer een andere beoordeling)

 

Een vreemdeling vraagt een verblijfsvergunning aan bij de IND. De IND bepaalt of en welke verblijfsstatus er is. De ene vreemdeling krijgt bijvoorbeeld een verblijfsvergunning omdat hij bij zijn partner in Nederland verblijft, de ander misschien wegens een asielaanvraag. De IND bepaalt de soort verblijfstitel en vermeldt de verblijfstitel daarna door middel van een verblijfscode in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA: sinds 2014 Basisregistratie Personen –BRP- genoemd).

 

De code die een vreemdeling in het GBA krijgt heet een GBA-code. Er zijn ongeveer 25 verschillende codes, van code 21 tot 98. Deze code is heel belangrijk voor een aanvraag voor een bijstandsuitkering, want die is bepalend of je recht hebt op een uitkering of niet. Op het moment dat een vreemdeling een aanvraag voor bijstand indient, kijkt een gemeente naar deze GBA-code. Uit een tabel kan worden afgelezen of er met die code recht op bijstand bestaat of niet. De gemeente moet wel onderzoeken of die code ook past bij de verblijfssituatie van de aanvrager. Dit kan door middel van contact met de IND of met de vreemdelingenadvocaat van de aanvrager. Indien de IND een verkeerde code in het GBA heeft genoteerd is het wel aan de aanvrager zelf om contact op te nemen met de IND om deze code te laten wijzigen. De gemeente kan deze code niet wijzigen. Wel kunnen ze van die code afwijken in de beslissing over de uitkering, omdat gebleken is dat die code niet goed is.

 

Veel vreemdelingen zijn tijdens de aanvraag voor bijstand of het bezwaar tegen de beslissing nog in een procedure bij de IND. Als achteraf toch een verblijfscode door de IND wordt toegekend die recht geeft op een uitkering, kan de uitkering met terugwerkende kracht worden toegekend. Voor een uitkering met terugwerkende kracht moet er in het verleden wel een aanvraag voor bijstand zijn ingediend.