• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Ziek zijn met een bijstandsuitkering?

Ziek zijn met een bijstandsuitkering?

Als je ziek bent, kan je niet werken en geen tegenprestatie leveren. De wet zegt ook dat dat niet hoeft in geval van ziekte. Alleen……zal het je het wel moeten bewijzen!

Mijn advies: bewaar alle medische rapporten, verslagen en zelfs je afsprakenkaart van het ziekenhuis of de huisarts. Wanneer jij je ziek meldt op de dag dat je naar een traject, banenbeurs of gesprek moet, zorg dan dat je een bewijs van je ziekte hebt. Hoe doe je dat? Meld je bij je huisarts op het consult en vraag een bewijs van je bezoek. De huisarts (of assistente) kan een simpel briefje schrijven dat je bent geweest of bijvoorbeeld een print maken van zijn afspraken-agenda. Bewaar alle bewijzen goed en neem ze mee naar een gesprek bij je werkconsulent. Alsje chronisch ziek bent of geheel arbeidsongeschikt hoef je je niet ziek te melden op de dag dat je een afspraak (etc) had bij de gemeente. Je moet natuurlijk wel je ziekte kunnen aantonen.